676 urodziny Bydgoszczy

Bydgoszcz jako gród strzegący przeprawy przez rzekę, została najprawdopodobniej założona na początku XI w. w okolicy dzisiejszego kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli. W bezpośrednim sąsiedztwie grodu rozwinęło się od południa podgrodzie, na obszarze którego w XIII w. powstała najstarsza bydgoska świątynia pod wezwaniem św. Idziego (już nieistniejąca). Na początku XIV w. kasztelania bydgoska stała się częścią księstwa bydgosko-wyszogrodzkiego, jako najbardziej wysunięta na północ, stała się fragmentem pogranicza polsko-krzyżackiego. W trakcie jednej z wojen polsko-krzyżackich (1327-1332) najważniejsze grody księstwa zostały spalone przez Krzyżaków i w rezultacie dostały się wraz z Kujawami pod kontrolę rycerzy zakonnych. Na mocy pokoju kaliskiego z 1343 r. Kazimierz Wielki odzyskał Kujawy wraz z Bydgoszczą, z którą król wiązał konkretne plany i w przyszłości miała się ona stać głównym grodem północnych Kujaw. 19 kwietnia 1346 r. król Kazimierz III nadał Bydgoszczy prawa miejskie. Akt lokacyjny wystawiony w Brześciu Kujawskim nadawał gminie miejskiej prawo magdeburskie. Nowa osada miała powstać na niezamieszkałej równinie położonej nieco na zachód od istniejącego już grodu. Kazimierz Wielki pragnął, by nowe miasto nazywało się Królewiec (Koenigsburg), jednakże nowa nazwa nie przyjęła się wśród mieszkańców. Bydgoszcz otrzymała od króla szereg przywilejów, w tym prawo prowadzenia handlu spławnego oraz prawo bicia monety. Z rozkazu króla na terenie dawnego grodu został wzniesiony murowany zamek – siedziba kasztelana.

 

 

Z okazji 676 urodzin Bydgoszczy w naszej szkole przewidujemy następujące atrakcje:

 

1. Konkurs plastyczny "Bydgoszcz jest piękna”

2. Prezentacja multimedialna "Znani bydgoszczanie”

3. Konkurs wiedzy "Historia mojego miasta”

4. Specjalne wydanie szkolnej gazetki "Histowizjer"

5. Szkolny konkurs w formie gry miejskiej

6. Pokonkursowa prezentacja prac plastycznych

7. Konkurs "Kartka na urodziny Bydgoszczy"

 

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do współpracy!

 

Organizatorzy akcji:

Katarzyna Czarnynoga

Iwona Albińska

Emilia Chrebor-Paciorek

Urszula Kurowska