Przedmiot

 Nauczyciel

język polski

Kaźmierczak Aleksandra
Kamińska Beata

matematyka

Lis Jolanta
Kodrycka Małgorzata
Tydryszewski Kamil

język angielski

Kalińska Agnieszka
Staszak Joanna
Serafin Marlena

historia i społeczeństwo
historia
wychowanie do życia w rodzinie

Kurowska Urszula
Chrebor-Paciorek Emilia

przyroda

Najdowska Ewa
Madziar Danuta

geografia

Najdowska Ewa
Kalińska Agnieszka

chemia

Milewska Ewa

muzyka

Albińska Iwona

technika

Albińska Iwona

plastyka

Albińska Iwona

wychowanie fizyczne

Jankowska Ewa
Jankowski Tomasz
Osiński Paweł
Lingman Ewa

religia

Bryfczyńska Małgorzata
Konopińska Gabriela

nauczanie zintegrowane

Banaszewska Marzena
Grzybczyńska Mirosława
Martynowska Katarzyna
Szymańska Beata
Wojtysiak Dorota
Katarzyna Cieplik

język niemiecki Solarska Jolanta
fizyka Madziar Danuta

biologia

Madziar Danuta

wiedza o społeczeństwie

Chrebor-Paciorek Emilia

klasy "0

Katarzyna Czarnynoga