Dokumenty elektroniczne można składać do Szkoły za pomocą formularza znajdującego się na platformie ePUAP.

epuap - logo

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS,  TXT,  BMP, JPG, PDF.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) 

Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostanie wystawione w przypadku wysłania dokumentów podpisanych profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Poświadczenie zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy wskazany podczas rejestracji bezpłatnego konta na platformie ePUAP.

Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Jak skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej

  1. Zastanów się, jakie dokumenty chcesz wysłać, upewnij się, że wszystkie posiadasz na dysku twardym lub innych nośnikach podłączonych do komputera.
  2. Pamiętaj! Jeżeli chcesz otrzymać Urzędowe Poświadczenie Odbioru musisz być zalogowany na platformie ePUAP oraz posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny wraz z niezbędnym oprogramowaniem.
  3. Kliknij ikonę "Przejdź do formularza" znajdującą się w opisie usługi na platformie ePUAP. Zasób w podsystemie: /sp37-bydgoszcz/Skrytka/Skrytka_ESP
  4. Wypełnij poprawnie formularz, wskaż wymagane załączniki.
  5. Tak przygotowaną przesyłkę możesz podpisać profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłać do Szkoły.


Uwaga

Dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego.