Świetlica posiada 3 pomieszczenia:

 

 • Sala rekreacyjno-edukacyjnaświetlica SP37 Bydgoszcz
 • Sala zabaw
 • Sala ciszy

 

Wyposażenie:

 • Stoliki, krzesła
 • Zestaw audiowizualny
 • Zestawy klocków
 • Zestawy zabaw- tor wyścigowy,
 • Gry planszowe
 • Gry dydaktyczne
 • Układanki, puzzle
 • Domek zabaw
 • Zabawki
 • Biblioteczka

 

Oferta zajęć świetlicowych:

 • zajęcia plastyczno - techniczne
 • zajęcia origami
 • zajęcia literacko - czytelnicześwietlica SP37 Bydgoszcz
 • zabawy ruchowe i taneczne przy muzyce
 • wspomaganie dydaktyczne - odrabianie zadań domowych
 • zajęcia na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe
 • zajęcia o charakterze prozdrowotnym
 • zajęcia wdrażające zasady dobrego wychowania
 • zajęcia o charakterze ekologicznym
 • konkursy plastyczne, czytelnicze, sprawnościowe
 • zajęcia o charakterze profilaktycznym
 • organizowanie uroczystości i imprez świetlicowych
 • program rozwijająco-edukacyjny „Klucz do uczenia się"