Szkoła Podstawowa nr 37 w Bydgoszczy

 

DYREKTOR mgr inż. Mirosław Zajdler

WICEDYREKTOR mgr Marek Dobucki

WICEDYREKTOR mgr Najdowska Ewa