Szkoła Podstawowa nr 37 w Bydgoszczy

 

DYREKTOR mgr inż. Mirosław Zajdler
WICEDYREKTOR mgr Najdowska Ewa