Przedmiot

 Nauczyciel

język polski

Kaźmierczak Aleksandra
Kamińska Beata

matematyka

Lis Jolanta
Czarnynoga Katarzyna

język angielski

Kalińska Agnieszka
Staszak Joanna
Serafin Marlena

historia i społeczeństwo
historia
wychowanie do życia w rodzinie

Kurowska Urszula

przyroda

Najdowska Ewa
Kodrycka Małgorzata

geografia

Najdowska Ewa

chemia

Erdmann Hanna

muzyka

Albińska Iwona

technika

Albińska Iwona

plastyka

Albińska Iwona

wychowanie fizyczne

Jankowska Ewa
Jankowski Tomasz
Osiński Paweł

religia

Bryfczyńska Małgorzata
Konopińska Gabriela

nauczanie zintegrowane

Banaszewska Marzena
Czarnynoga Katarzyna
Grzybczyńska Mirosława
Martynowska Katarzyna
Smętek Jolanta
Szymańska Beata
Wojtysiak Dorota
Katarzyna Cieplik
Burda Lucyna 

język niemiecki Solarska Jolanta
fizyka Madziar Danuta

biologia

Madziar Danuta

klasy "0

Cisowska Justyna