Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 - Il semestr

nazwa

data

godzina

Rekolekcje wielkopostne

12-14 marzec

 

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marzec-03 kwiecień

 

Zebrania z rodzicami klasy II-III gimnazjalne

17 kwiecień

17.00

Drzwi otwarte klasy II-III gimnazjalne

17 kwiecień

17.30-18.30

Zebrania z rodzicami klasy 0-III

18 kwiecień

17.00

Zebrania z rodzicami klasy IV -VII

19 kwiecień

17.00

Drzwi otwarte 0-VII

19 kwiecień

17.30-1830

Poinformowanie rodziców uczniów zagrożonych - klasy II-III gimnazjalne

22 maj

 

Drzwi otwarte klasy II-III gimnazjalne

22 maj

17.00-18.00

Poinformowanie rodziców uczniów zagrożonych klasy I-III

23 maj

 

Poinformowanie rodziców uczniów zagrożonych klasy IV-VII

24 maj

 

Drzwi otwarte I-VII

24 maj

17.00-18.00

Festyn rodzinny

09 czerwiec

10.00-13.00

Termin wystawienia ocen rocznych

06 czerwiec

 

proponowane oceny roczne uczniów

07 czerwiec

 

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla klas gimnazjalnych w budynku na ul. Kościuszki

22 czerwiec

8.00

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla klas I-III

22 czerwiec

9.00

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla klas IV-VII

22 czerwiec

10.00

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 klasy „0”

03 wrzesień

11.00

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 klasy

I-VIII i III gimnazjum

03 wrzesień

9.00