Szanowni Rodzice i Opiekunowie uczniów z klas I-III!

 

Zebranie z rodzicami klas I-III zostało przeniesieone

za zgodą Dyrektora Szkoły p. Marka Dobuckiego

na dzień 24.04.2019 roku na godz. 17.00.

                                                                                    Informację zamieściła- p. B. Szymańka