stowarzyszenie PODAJ RĘKĘFUNDACJA PKO 

Nasza szkoła otrzymała ze stowarzyszenia "PODAJ RĘKĘ" dofinansowanie do obiadów szkolnych dla 20 uczniów. Stowarzyszenie otrzymało darowiznę celową z FUNDACJI PKO BANKU POLSKIEGO