LISTOPAD 2019

CENA JEDNEGO OBIADU WYNOSI 3,70 zł

Kwota za miesiąc 70,3 zł

Płatne do 10.11.2019

 

Płatność za obiady przelewem

 

Miasto Bydgoszcz

Szkoła Podstawowa Nr 37

Nr konta 56 1240 6452 1111 0010 4797 0978

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Obiady będą wydawane od 05.09.2019 w godz. od 12.30 do 14.00

Obiady dla klas "0" od godz. 12.00

Zapisy chętnych na obiady I pietro pokój nr 9 intendent

Zgłoszenia nieobecności na posiłku  SMS pod tel.: 660 105 854

Jeżeli będzie brak zgłoszenia do godz. 9.00dziecko jest liczone jako obecne.

Do dnia 1-go każdego następnego miesiąca zgłaszamy jeżeli dziecko rezygnuje z obiadów w innym przypadku przechodzi automatycznie na listę obecności.

jeżeli nie będzie wpłaty za obiady do 10-tego następnego miesiąca zostaje skreślony z litsty. (chyba że rodzic uzgodni to z intendent)

Płacimy za obiady przedpłatą a w następnym miesiącu robimy odliczenia zgłoszonych nieobecności.

 

 

 

 

Proszę wpłacać od 03.09.2018 do 10.09.2018 - brak wpłaty po terminie skreślenie z listy

Proszę w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka