W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM PLACÓWKI SZKOLNEJ NR 37

Osoby które nie zapłaciły za obiady proszone są o uiszczenie wymienionej kwoty

 

MARZEC 2020r.

CENA JEDNEGO OBIADU WYNOSI 4,00 zł

Kwota za miesiąc 32,00 zł

Płatne do 30.03.2020r.

 

Płatność za obiady przelewem

 Miasto Bydgoszcz

Szkoła Podstawowa Nr 37

Nr konta 56 1240 6452 1111 0010 4797 0978

 

Wszyscy którzy zapłacili większą kwotę będą rozliczeni w następnym miesiącu.

 


 INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Obiady będą wydawane od 10.02.2020r. w godz. od 12.30 do 14.00

 

Obiady dla klas "0" od godz. 12.00

Zapisy chętnych na obiady I piętro pokój nr 9 intendent

Zgłoszenia nieobecności na posiłku  SMS pod tel.: 660 105 854

Jeżeli będzie brak zgłoszenia do godz. 9.00 to dziecko będzie liczone jako obecne.

Do dnia 1-go każdego następnego miesiąca zgłaszamy jeżeli dziecko rezygnuje z obiadów w innym przypadku przechodzi automatycznie na listę obecności.

jeżeli nie będzie wpłaty za obiady do 10-tego następnego miesiąca zostaje skreślony z listy. (chyba że rodzic uzgodni to z intendentem)

Płacimy za obiady przedpłatą a w następnym miesiącu robimy odliczenia zgłoszonych nieobecności.