Już po raz 17 uhonorowano osoby, które aktywnie działają w obszarze profilaktyki uzależnień na terenie Bydgoszczy. W gmachu Opery Nova obchodzono we wtorek (30 października) Dzień Profilaktyka.

Nominacje otrzymało 28 osób. Wśród nich znalazła się p. Beata Szymańska nauczyciel, socjoterapeutka świetlicy socjoterapeutycznej BORPA przy Szkole Podstawowej nr 37 w Bydgoszczy.

            W Operze Nova zebrali się  nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, strażnicy, psycholodzy, psychiatrzy, psychoterapeuci, lekarze, a także instytucje: realizatorzy i współorganizatorzy szeregu programów psychoprofilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydarzenie objęte zostało Patronatem Honorowym Prezydenta Bydgoszczy. Impreza była okazją do podziękowania szczególnie wyróżniającym się osobom i instytucjom. Każda instytucja działająca w tym obszarze otrzymała zaproszenie do udziału w plebiscycie o tytuł "Profilaktyka Roku”, a także wytypowania jednej osoby wraz z rekomendacjami do tytułu: "Indywidualny Profilaktyk Roku 2018”. 

            Kapituła rozpatrzyła nadesłane kandydatury w trzech kategoriach: indywidualny, instytucjonalny i honorowy Profilaktyk Roku. 

Warto wiedzieć: 

            Dzień profilaktyka to podsumowanie wszystkich działań i inicjatyw realizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy w obszarze profilaktyki i uzależnień.

 

                                                                                  Gratulujemy p. Beacie Szymańskiej wyróżnienie.