30 października 2018 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Bydgoszczy odbył sie finał konkursu filmowego pt.: " Świadomie żyć znaczy Eko być”. Celem przedsięwzięcia było ukazanie młodym bydgoszczanom jak można pozytywnie wpłynąć na środowisko, wprowadzając proste zmiany do swojego stylu życia. Uświadomienie bezpośredniego wpływu na zmiany klimatu oraz wskazanie działań na rzecz jego ochrony i zmotywowanie do nich.

            Klub Wiewiórka otrzymał wyróżnienie za cykliczna segregację śmieci w postaci makulatury i plastikowych nakrętek.