ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z GŁODEM I UBÓSTWEM

Kujawsko Pomorski Oddział Okręgowy PCK już od ponad 15 lat prowadzi ogólnopolską kampanię na rzecz walki z głodem i niedożywieniem. Głód jest jednym z największych problemów współczesnego świata. Celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwu o rozmiarach problemu ubóstwa i głodu. PCK realizuje programy dożywiania skierowane do rodzin wielodzietnych, dzieci ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym oraz do osób bezdomnych i ubogich. Codziennie w stołówce wydajemy ok. 90 posiłków dla osób potrzebujących, zaopatrujemy w artykuły żywnościowe w okresach przedświątecznych 1200 rodzin wielodzietnych i matek samotnych. Prowadzimy magazyn darów, z którego wydajemy biednym odzież, obuwie, żywność i środki sanitarno-higieniczne.

W ramach kampanii BORPUSIE I przedstawiciele Klubu Wiewiórka uczestniczyli w

II-gim śniadaniu dla uczniów szkół podstawowych z okolicy Śródmieścia.

Dzieci za rozwiązanie krzyżówki o zdrowej żywności otrzymały dodatkowo upominki. Zadowoleni ruszyliśmy do parku w poszukiwaniu "rudej" jesieni.