W czasie pandemii musimy zostać w domu. Aby się nam nie nudziło, rozesłałam do dzieci ogólnopolski konkurs - pocztówka "Pozdrowienia z domu". Niektóre dzieci podjęły wyzwanie: byli to uczniowie z klas 2a, 2b, 3a i 3b. Prace zostały wysłane do Krakowa , do organizatora konkursu. Czekamy teraz na ogłoszenie wyników. Poniżej prezentacja prac dzieci. Organizator na terenie szkoły: Małgorzata Bryfczyńska
Link folderu z pracami dzieci : https://drive.google.com/drive/folders/1ggs8YgANwmtw83kswWfsjaOT4u2uBp9r?usp=sharing