Po zapoznaniu się ze słownictwem z ostatnich zajęć, spróbujcie uzupełnić krzyżówkę. Litery z szarych pól utworzą hasło.