15 kwietnia 2020 roku na cmentarzu Nowofarnym pożegnaliśmy Alicję Pekowską. Długoletnią wicedyrektor naszej Szkoły, nauczycielkę, wychowawcę dzieci i młodzieży, instruktorkę ZHP, dobrego człowieka.

"Alu, a koniec jest początkiem i nową nadzieją......." - przyjaciele.