Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Uczniowie zbierają się w wyznaczonym miejscu i wchodzą do szkoły wraz z wychowawcami wg podanego poniżej harmonogramu , wspólnie udają się do wyznaczonej sali lekcyjnej.

godz. 8.00

8a-  wejście główne, p. Iwona Albińska, sala 201

8s-  wejście od placu zabaw, p.  Jolanta Lis, sala 203

godz. 8.30

7a -  wejście główne, p. Ewa Najdowska , sala 211

7b -  wejście przy sali gimnastycznej, p. Agnieszka Kalińska, sala 107

7s-  wejście od placu zabaw, p. Aleksandra Kaźmierczak, sala 104

godz.9.00

6a-  wejście główne, p. Anna Chochlińska, sala 103

6s-  wejście główne, p. Paweł Osiński, sala 206

5a-  wejście od placu zabaw, p. Urszula Kurowska, sala 202

5b-  wejście od placu zabaw, p.  Ewa Ligman, sala 204

godz. 9.30

4a-  wejście główne, p. Joanna Staszak , sala 205

4s-  wejście od placu zabaw, p. Marlena Serafin, sala 105

 

godz.10.00

3a-  wejście główne, p. Mirosława Grzybczyńska , sala 6

3b-  wejście od placu zabaw, p.  Katarzyna  Nahorny - Martynowska , sala 8

godz.10.30

2a-  wejście główne, p. Dorota Wojtysiak, sala 4

2b- wejście od placu zabaw, p. Beata Szymańska Szymańska, sala 3

 

Oddział „0” i klasy pierwsze

godz. 11.00

wejście od placu zabaw – oddział „0”, p.  Katarzyna Czarnynoga

Dzieci wraz z 1 rodzicem/opiekunem  wchodzą do szkoły na parter.

 

 wejście główne – klasy pierwsze

1a - p. Katarzyna Cieplik

1b – p.  Marzena Banaszewska

Uczniowie wraz z 1 rodzicem/opiekunem wchodzą do szkoły, do sali gimnastycznej.

  

WAŻNE!

Dzieci, uczniowie oraz ich opiekunowie przychodzą do szkoły wyłącznie zdrowi.

Uczniowie oraz opiekunowie towarzyszący dzieciom zachowują dystans społeczny w odniesieniu do innych osób wynoszący minimum 1,5 metra (przed szkołą i w budynku).

Osoby dorosłe wchodzące do szkoły mają obowiązek osłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce, jak i jednorazowe rękawiczki.