Informacja dla Rodziców

o ryzyku, które niesie za sobą choroba COVID 19 i tym samym zwiększeniem ryzyka ekspozycji na potencjalne czynniki chorobotwórcze podczas pobytu dziecka w szkole, oddziale przedszkolnym.

 

W związku z podjęciem przez Państwo decyzji o przysłaniu swojego dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego „0” na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, dydaktyczne, inne, informuję, że pomimo zastosowania stosownych procedur w szkole oraz w oddziale przedszkolnym zgodnych z zaleceniem GIS, MEN, MZ zawsze istnieje ryzyko zakażenia się chorobą COVID 19 przez Państwa dziecko.

Oświadczenia rodzica/ prawnego opiekuna.

Oświadczenia rodzica/ prawnego opiekuna.