NIEPODLEGŁOŚĆ, OJCZYZNA, PATRIOTYZM

 

 

List Dyrektora  


                                                                                                                      Bydgoszcz, 2021

Szanowni Państwo,drodzy Uczniowie,

w roku 2021 obchodzimy 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez NASZĄ OJCZYZNĘ.

            W XVIII wieku silna niegdyś Rzeczpospolita, nękana wewnętrznymi kłótniami zaczęła się chylić ku upadkowi, co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski, których dokonali nasi sąsiedzi: Rosja , Prusy i Austro-Węgry.

Ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1795, przez 123 lata, aż do 1918 roku, kiedy to
11 listopada Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem Polskim) przekazała władzę nad wojskiem, Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę i ustanawiając go Naczelnikiem Państwa.
Powstała II Rzeczpospolita.

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku.
W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskich Niemiec oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych, obchodzenie święta 11 listopada było zakazane.

Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym, a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Święto obchodzone jest w całym kraju, lecz najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

Pamiętamy, że - OJCZYZNAoznacza własny kraj, w którym się urodziłeś, mieszkasz, czujesz się z nim emocjonalnie związany z powodu pochodzenia, związków rodzinnych i/lub przywiązania do wartości, które są istotne dla naszego - wspólnego życia.  PATRIOTYZM to postawa osoby, która kocha swoją ojczyznę, czuje się jej częścią, działa dla jej dobra i gotowa jest wiele dla niej poświęcić.

Nie wystarczy dużo i pięknie mówić o OJCZYŹNIE, trzeba jeszcze dać świadectwo przywiązania do wartości potwierdzone sumienną pracą i nauką.

Dziękuję Uczniom, którzy pod kierunkiem swoich nauczycieli i wychowawców przygotowali wspaniałe prace dotyczące ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI przez POLSKĘ.
Dziękuję Wychowawcom i Nauczycielom za pomysłowe upamiętnienie Narodowego Święta Niepodległości mimo trudnego czasu pandemii.

Życzę spokojnego i bezpiecznego świętowania.


  Z serdecznymi pozdrowieniami
       Marek Dobucki                                                                                      

   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37
   im. H. Sienkiewicza z Oddziałami  Sportowymi w Bydgoszczy