Erasmus +

 

Zapraszamy uczniów klas VI i VII w roku szkolnym 2022/2023 do udziału w projekcie ERASMUS+ (program Komisji Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży  i sportu)

Zasady rekrutacji do projektu znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW – UCZNIÓW PROJEKTU Uczeń i nauczyciel SP37 – otwarty i tolerancyjny na zmieniający się Świat” REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BYDGOSZCZY W RAMACH AKCJI KA122-SCH KRÓTKOTERMINOWE PROJEKTY NA RZECZ MOBILNOŚCI UCZNIÓW I KADRY W SEKTORZE EDUKACJI SZKOLNEJ PROGRAMU ERASMUS+


Udział w projekcie będzie polegał na:
1. W okresie od marca do czerwca 2023 r. uczestnicy projektu będą brali udział w:

  • Przygotowaniu kulturowym – 10 godz. zajęć w szkole;
  • Lekcjach języka angielskiego przygotowujących do wyjazdu – 20 godz.;
  • Spotkaniach online z uczniami ze szkoły bliźniaczej w Maladze w Hiszpanii;
  • Spotkaniach z pedagogiem.

2. W okresie od marca do czerwca 2023 r. rodzice uczniów spotkają się w szkole
na 4 spotkaniach, podczas których zostaną wyjaśnione zasady udziału i obowiązki uczniów uczestniczących w projekcie.

3. Wyjazd do Malagi – Hiszpania w terminie wrzesień  - październik 2023 r.  – praca w projekcie. 

4. Udział w konferencji promującej projekt, która odbędzie się w listopadzie 2023 r.

5. Udział w projekcie jest bezpłatny.

6. Rekrutacja do projektu trwać będzie od 20.02.2023 r. do 03.03.2023 r. do godz. 14.00.

7. Lista uczestników projektu zakwalifikowanych na wyjazd oraz lista rezerwowa zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż 10.03.2023 r. na tablicy ogłoszeń na parterze oraz w pokoju nauczycielskim.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne u:

  • Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy,
  • koordynatora projektu Wicedyrektora pani Małgorzaty Gowor,
  • koordynatora projektu pani Anny Gurtatowskiej,
  • na stronie internetowej Szkoły.