Logopedia

 „Chodzi mi o to,

aby język giętki powiedział wszystko,
co pomyśli głowa (...)”
Juliusz Słowacki

 

LOGOPEDIA

 

Mowa jest najbardziej charakterystyczną i istotną cechą człowieka. Dzięki niej możemy się porozumiewać przy pomocy pojęć. Wpływa ona również na kształtowanie osobowości każdego człowieka.
Poprawna wymowa daje dziecku większą szansę na sukces szkolny i pozwala uniknąć niepotrzebnych stresów. Należy pamiętać, że nieprawidłowości artykulacyjne utrudniają nie tylko sytuację szkolną dziecka, ale i środowiskową. Prawidłowa wymowa ma również wpływ na procesy percepcyjne, w szczególności na naukę czytania i pisania. Dlatego należy starać się, aby zaburzenia artykulacyjne zostały skorygowane jak najwcześniej.
W naszej szkole dokonywane są badania diagnostyczne uczniów klas 0-III przez logopedę szkolnego. Prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa. Nadrzędnym celem terapii jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, by dziecko potrafiło prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem. Celem szczegółowym jest ustalenie nieprawidłowo realizowanych głosek, usprawnianie motoryki narządów mowy, rozwijanie percepcji słuchowej, angażowanie percepcji wzrokowej, poszerzanie zasobów językowych. Metody pracy, formy i treści materiału dostosowane są do wieku i potrzeb uczniów. Logopeda prowadzi systematyczną współpracę zarówno z rodzicami, jak i wychowawcami.

 

Godziny zajęć: .................................................................


Opracowały: Mirosława Grzybczyńska
                   Małgorzata Przybylinska