Rekrutacja do oddziału O i klas 1 2023/2024

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkol. 2023/2024

 

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy
 
 
Informujemy, że rekrutacja uzupełniajaca do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 odbędzie sie w dniach od 23 lutego 2023r. godz. 8.00 do 08 marca 2023r. godz. 24.00.
 
 
Obowiązek nauki w klasie pierwszej obejmuje dzieci z rocznika 2016,
pod warunkiem, że dziecko nie jest już uczniem szkoły podstawowej lub nie posiada
orzeczenia o odroczenia obowiązku szkolnego.
Do naboru mogą również przystąpić dzieci
z rocznika 2017, które realizowały roczne przygotowanie przedszkolne
lub posiadają pozytywną opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
o wcześniejszym rozpoczęciu nauki w klasie pierwszej.
 

Rekrutacja do klas pierwszych  SP 

Zapisy odbywać się będą drogą elektroniczną TUTAJ

Więcej informacji na temat rekrutacji do klasy pierwszej TUTAJ
 
 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Zapisy odbywać się będą drogą elektroniczną TUTAJ