Terapia książką dla małych i dużych

Uczennice klas 8 aktywnie działały w ramach projektu „Terapia książką dla małych i dużych”. Cyklicznie odwiedzały uczniów oddziału 0, aby czytać im bajki. Dzieci z uwagą wsłuchiwały się w czytane historie i z zaangażowaniem rozmawiały o bohaterach i ich przygodach. 

 

Spotkania miały na celu pokazanie dzieciom, w jaki sposób bohaterowie opowieści przezwyciężają problemy i jak radzą sobie z niepowodzeniami.