Zajęcia k-kompensacyjne

Opublikowano: 2020-11-20 16:17, Numer artykułu: 33582 , Autor: A.Kaźmierczak

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Nabycie umiejętności czytania i pisania w toku pierwszych lat nauki szkolnej umożliwia zdobycie wiedzy na kolejnych etapach kształcenia, rozwija intelektualnie, dostarcza przeżyć emocjonalnych i przygotowuje do uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Problemem staje się sytuacja, gdy uczeń, mimo znacznego wysiłku własnego, nauczycieli i rodziców, nie może posiąść tych umiejętności w stopniu zgodnym z oczekiwaniami w stosunku do jego wieku i rozwoju intelektualnego. Dziecko takie potrzebuje pomocy w postaci działań korekcyjno-kompensacyjnych.

 

Celem działań korekcyjno-kompensacyjnych jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzeń funkcji, a tym samym ułatwienie dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania.

 

W naszej szkole w  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne biorą udział uczniowie zarówno z klas pierwszych, drugich, jak i trzecich. Grupy liczą od 2 do 4 uczniów. Zajęcia mają na celu wyrównywanie startu szkolnego przez stworzenie jak najkorzystniejszych warunków pełnego i wszechstronnego rozwoju dzieci na początkowym etapie kształcenia.

 

 

Opracowała: Katarzyna Cieplik