BYDGOSKIE PÓŁKOLONIE 2023

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła ponownie włącza się do organizacji Bydgoskich Półkolonii.

Czytaj więcej!

Rekrutacja do klas 1 szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Czytaj więcej!

Egzamin ósmoklasisty 2022/2023. Filmy instruktażowe. Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?

Czytaj więcej!

Rekrutacja do klas 1 szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Czytaj więcej!

KONSTYTUCJA 3 MAJA

W 1791r. (232 lata temu) w Zamku Królewskim w Warszawie Sejm Czteroletni (Sejm Wielki) przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja.

Była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej z 1787 roku) ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Czytaj więcej!