DNI TYGODNIA/
DATY

 

 

JADŁOSPIS 

 

PONIEDZIAŁEK 17.01.2022r.

 

 

 

WTOREK 18.01.2022r.

 

 

 

ŚRODA  19.01.2022r.

 

 

CZWARTEK 20.01.2022r.

 

 

 PIĄTEK 21.01.2022r.

 

 

 

 

 

            

  

 

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

ZAPRASZAMY DZIECI NA PYSZNE I ZDROWE OBIADY!!!

 

 CENA JEDNEGO OBIADU TO 4,00 ZŁ

 

ZA MIESIĄC STYCZEŃ KWOTA DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII WYNOSI 24,00 ZŁ

 

KWOTA DLA ZERÓWKI WYNOSI 36,00 ZŁ

 

PROSIMY O DOKONANIE WPŁATY  DO 10.01.2022

 

PRZYPOMINAMY ,ABY DOKONUJĄC PRZELEWU NAPISAĆ ZA KOGO PAŃSTWO PŁACĄ

KONIECZNIE IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA!!!

 

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ ,ŻE DZIECI KORZYSTAJĄCE Z DOFINANSOWANIA DO ŻYWIENIA Z ROPS MUSZĄ DOSTARCZYĆ NOWE DECYZJE NA 2022 ROK

 

 

 ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY LUB TELEFONICZNIE-660-105-854 

 

 

 Płatność za obiady przelewem

 Miasto Bydgoszcz
Szkoła Podstawowa nr 37

Nr konta: 56 1240 6452 1111 0010 4797 0978

 

 

 Wszyscy którzy zapłacili większą kwotę będą rozliczani w następnym miesiącu.

 

Zgłoszenia nieobecności na posiłku  SMS pod tel.: 660 105 854

 

Jeżeli nie będzie zgłoszenia do godz. 8.30 to dziecko będzie liczone jako obecne.

 

 

Jeżeli dziecko rezygnuje z obiadów informujemy o tym fakcie intendenta do dnia pierwszego  każdego następnego miesiąca , jesli nie będzie takiego zgłoszenia dziecko przechodzi automatycznie na listę obecności.

  

Jeżeli nie będzie wpłaty za obiady do 10-tego następnego miesiąca dziecko zostaje skreślone z listy (chyba że rodzic uzgodni to z intendentem).
 

Płacimy za obiady przedpłatą, a w następnym miesiącu dokonujemy odliczenia   zgłoszonych nieobecności.