Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 -obowiązuje od 03.12.2020r.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 -obowiązuje od 03.12.2020r.

Lp.

Termin

Treść

1.     

01.09.2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.    

10.09.2020

Rada pedagogiczna

3.     

03.11.2020

Drzwi otwarte

4.     

12.11.2020

13.11.2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

5.     

15.12.2020

Zebrania z rodzicami.

Przypomnienie rodzicom o możliwości i warunkach uzupełnienia braków wiadomości i umiejetności u uczniów.

6.     

23.12.202r. - 01.01.2021

Przerwa świąteczna

7.     

04.01.2021r. - 17.01.2021r.

Ferie zimowe

8.

do 12.01.2021r.

Poinformowanie uczniów i rodziców 
o wszystkich przewidywanych ocenach uczniów

9.

19.01.2021r.

Termin wystawienia ocen śródrocznych.

10.

27.01.2021r.

Rada klasyfikacyjna

11. 

28.01.2021r.

Zebrania z rodzicami

12. 

09.02.2021r.

Rada analityczna

13. 

01.04-06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

14. 

13.04.2021

Drzwi otwarte

15. 

25.05.2021 -j. polski

26.05.2021 - matematyka

27.05.2021 - j angielski

 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

dla klas 0 -7

16. 

18.05.2021r.

Zebrania z rodzicami

17. 

04.06.2021r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18. 

 do 7.06.2021r.

 Poinformowanie uczniów i rodziców 
o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych uczniów

19. 

14.06.2021r.

Termin wystawienia ocen rocznych

20. 

21.06.2021

Rada klasyfikacyjna

21. 

23.06.2021

Rada analityczna

22. 

25.06.2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

I półrocze  01.09.2020  –   31.01.2021r.

II półrocze 01.02.2021 –    25.06.2021r.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 - obowiązuje od 03.12.2020r. (sp37.bydgoszcz.pl)

 

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 -obowiazuje do 02.12.2020r.

 .

Lp.

Termin

Treść

1.     

01.09.2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

r.     

10.09.2020

Rada pedagogiczna

3.     

15.09.2020

Zebrania z rodzicami

4.     

03.11.2020

Drzwi otwarte

5.     

12.11.2020

13.11.2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

6.     

15.12.2020

Zebrania z rodzicami

7.     

23.12-01.01.2020/21

Przerwa świąteczna

8.     

04.01.2021

05.01.2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

9.     

14.01.2021

Termin wystawienia ocen śródrocznych

10. 

02.02.2021

Rada klasyfikacyjna

11. 

09.02.2021

Zebrania z rodzicami

12. 

11.02.2021

Rada analityczna

13. 

15.02-28.02.2021

Ferie zimowe

14. 

01.04-06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

15. 

13.04.2021

Drzwi otwarte

16. 

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

dla klas 0 -7

17. 

18.05.2021

Zebrania z rodzicami

18. 

04.06.2021

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19. 

14.06.2021

Termin wystawienia ocen rocznych

20. 

21.06.2021

Rada klasyfikacyjna

21. 

23.06.2021

Rada analityczna

22. 

25.06.2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

I półrocze  01.09.2020  –   12.02.2021

II półrocze 28.02.2021 –    25.06.2021