Boisko ORLIK 2012

Boiska sportowe "Orlik 2012" - SP 37 im. H. Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy przy
ul. Gdańskiej 122 i ul. Kościuszki 37a

dostępne od 01 lipca 2022r. do  31 sierpnia 2022r.

  

1. Obiekt udostępniany jest od 1 lipca do 30 sierpnia 2022r.:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 18:00  dla mieszkańców Bydgoszczy (bez rezerwacji)  i od 18.00 do 21.00 możliwe rezerwacje;
  • w soboty i niedziele w godz. 10:00 - 18:00 dla mieszkańców Bydgoszczy (bez rezerwacji)  i od 18.00 do 21.00 możliwe rezerwacje.

2. Rezerwacji można dokonywać u Animatorów obiektu:

a) Orlik 2012 przy ul. Gdańskiej 122 - mailowo michal.rulewski@wp.pl  lub telefonicznie pod numerem tel. 889-627-033,

b)  Orlik 2012 przy ul. Kościuszki 37a - mailowo maciejmarc@wp.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 500 245 588.

3. Informacje, dotyczące korzystania z boiska, można uzyskać telefonicznie u Animatora, na fanpagu Orlik SP 37 Bydgoszcz na portalu facebook, na portalu Lokalny Animator Sportu - Projekt Orlik oraz osobiście na orliku.

 

 Lokalny Animator Sportu - Projekt Orlik