Dzień Edukacji Narodowej 2021

 Dzień Edukacji Narodowej 2021
w Szkole Podstawowej nr 37
im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Szkoły
składam serdeczne życzenia zdrowia,
dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych,
satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz pomyślności w życiu oso6istym.

 Dziękuję Państwu za trud i poświęcenie włożone w edukację oraz wychowanie dzieci, za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania postaw.

 Życzę zadowolenia z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów, z którymi dzielicie się swoją wiedzą, doświadczeniem i dla których jesteście największym autorytetem.

 Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 37
im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy


 

1 [m]

W jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym,

Dniu Nauczyciela,
w imieniu całej społeczności szkolnej,
składamy

Panu Dy
rektorowi, Radzie Pedagogicznej, Pracownikom administracji i obsługi
najserdeczniejsze życzenia. 

Słowa podziękowania za wysiłek wkładany 
w wykonywanie Państwa trudnej i odpowiedzialnej  pracy.

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 37
im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami Sportowymi
w Bydgoszczy
2 [m]