„Nasz kalendarz wartości" - innowacja pedagogiczna

Uczniowie klas 4s oraz 6s w bieżącym roku szkolnym realizują innowację pedagogiczną pt. „Nasz kalendarz wartości”. Klasy uczestniczą w regularnych spotkaniach, na których przybliżane są im zagadnienia szeroko pojętych wartości. 

 

Podczas zajęć uczniowie pracują metodami aktywizującymi: biorą udział w burzach mózgów, tworzą mapy myśli. Wykorzystywane są także elementy dramy. 

 

Dzięki podejmowanym tematom uczniowie rozwijają zdolność oceny własnego postępowania, mają możliwość lepiej poznać siebie i drugiego człowieka, a także doskonalą umiejętność pracy w grupach.