Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!

Przekazujemy kilka informacji dotyczących rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022:

  • W szkole obowiązują zaktualizowane PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA, prosimy o zapoznanie się z nimi.
  • Uczniowie zbierają się w wyznaczonym miejscu i wchodzą do szkoły wraz z wychowawcami wg podanego poniżej harmonogramu, wspólnie udają się do wyznaczonej sali lekcyjnej.

 

godz. 8.00

8a wejście główne, wychowawca p. Jolanta Solarska, sala 211

8b - wejście przy sali gimnastycznej, wychowawca p. Agnieszka Kalińska, sala 107

8s wejście od placu zabaw, wychowawca p. Aleksandra Kaźmierczak, sala 104

godz. 8.30

7awejście główne, wychowawca p. Anna Chochlińska, sala 103

7s wejście od placu zabaw, wychowawca p. Paweł Osiński, sala 206

godz. 9.00

6a wejście główne, wychowawca p. Urszula Kurowska, sala 202

6b wejście od placu zabaw, wychowawca p. Ewa Ligman, sala 204

godz. 9.30

5a - wejście główne, wychowawca p. Joanna Staszak , sala 205

5s - wejście od placu zabaw, wychowawca p. Tomasz Jankowski , sala 105

godz.10.00

4a - wejście główne, wychowawca p. Danuta Madziar , sala 209

4s- wejście od placu zabaw, wychowawca p. Jolanta Lis , sala 203

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Uczniowie zbierają się w wyznaczonym miejscu i wchodzą do szkoły wraz z wychowawcami wg podanego poniżej harmonogramu, wspólnie udają się do wyznaczonej sali lekcyjnej.

 

godz.10.30

3a wejście główne, wychowawca p. Dorota Wojtysiak, sala 4

3b - wejście główne, wychowawca p. Beata Szymańska, sala 3

2awejście od placu zabaw, wychowawca p. Katarzyna Cieplik, sala 5

2b - wejście od placu zabaw, wychowawca p. Marzena Banaszewska, sala 7

 

Oddział „0” i klasy pierwsze

godz. 11.00

wejście od placu zabaw – oddział „0”, p. Katarzyna  Czarnynoga

Dzieci wraz z 1 rodzicem/opiekunem  wchodzą do szkoły na parter.

 

wejście główne – klasy pierwsze

1a - wychowawca p. Mirosława Grzybczyńska

1b – wychowawca p. Katarzyna Nahorny-Martynowska

Uczniowie wraz z 1 rodzicem/opiekunem wchodzą do szkoły, do sali gimnastycznej.