Świetlica szkolna

 

„Dziecko chce być dobre,
Jeżeli nie umie – pomóż,
Jeżeli nie wie – wytłumacz,
Jeżeli nie może – pomóż.”

                                   Janusz Korczak

 

Świetlica czynna codziennie od godziny 7.00 – 17.00

 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej w czasie, w którym rodzice pracują zawodowo.

 

Do świetlicy przyjmowane są dzieci na prośbę rodziców.

Plan pracy świetlicy jest integralną częścią szkoły. Harmonogram dnia jest elastyczny, dostosowany do potrzeb dzieci, uwzględniający kółka zainteresowań, posiłki, czas na odrabianie prac domowych, odpoczynek, zabawy na świeżym powietrzu. Uczniowie oprócz zabaw realizują zajęcia tematyczne wg. planu pracy świetlicy.

 

Pragniemy, aby świetlica była dla naszych uczniów zarówno miejscem odpoczynku, jak i rozwijania zainteresowań. Nasze działania zmierzają do tego, by dzieci spędzały tu czas aktywnie i kreatywnie, w atmosferze życzliwości i zrozumienia oraz zachęty do działania.

Oferta zajęć dodatkowych tworzona jest na podstawie naszych umiejętności i zainteresowań, którymi chcemy „zarazić” dzieci. Jednocześnie chcielibyśmy czerpać z bogactwa jakie przynoszą ze sobą uczniowie i namawiać ich do wzajemnych inspiracji.

 

Na co dzień prowadzone są zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów i technik: rysunek, malarstwo, origami, praca z gliną, zajęcia teatralne, recytatorskie oraz muzyczne.  Organizowane są zajęcia tematyczne, pomoc w odrabianiu zadań domowych, różne konkursy wiedzy i konkursy plastyczne.

 

 

 

.