Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
Uczniowie zbierają się w wyznaczonym miejscu i wchodzą do szkoły wraz z wychowawcami wg podanego poniżej harmonogramu, wspólnie udają się do wyznaczonej sali lekcyjnej.

Czytaj więcej!

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Czytaj więcej!

Egzamin ósmoklasisty 2020/2021

Czytaj więcej!

Próbny egzamin ósmoklasisty 17,18,19.03.2021r.

Czytaj więcej!

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj więcej!

Nauczanie STACJONARNE kl. I-III i ZDALNE kl. IV-VIII od 04.05.2021

Zgodnie z decyzją rządu od dnia 04.05.2021 r. nauczanie STACJONARNE kl. I-III i ZDALNE kl. IV-VIII . Oddział przedszkolny "0" pracuje stacjonarnie.

Czytaj więcej!

Nauczanie HYBRYDOWE kl. I-III 26- 30.04.2021r.

Od 26-30.04.2021r. nauczanie hybrydowe w kl. 1-3 i zdalne (ONLINE) w kl. 4-8.

Oddział przedszkolny - zajęcia stacjonarne.

Czytaj więcej!

Nauczanie zdalne od 22-25.04.2021r. Od 19-25.04.2021r. nauczanie stacjonarne w oddziale "0"

Zgodnie z decyzją rządu od dnia 22.03.2021 r. do 25 04.2021r. w klasach I – III i IV - VIII zajęcia dydaktyczne będą prowadzone ONLINE (zdalnie) .
Oddział przedszkolny "0" od 9.04.2021r. do 25.04.2021r. pracuje stacjonarnie.

Czytaj więcej!