Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Lp.

Termin

Treść

1.     

01.09.2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.    

14.09.2021

Rada pedagogiczna

3.     

9.09.2021

4.11.2021

Zebrania z Rodzicami

Drzwi otwatre

4.     

15.10.2021

12.11.2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

5.     

02.12.2021

Zebrania z rodzicami.

Przypomnienie rodzicom o możliwości i warunkach uzupełnienia braków wiadomości i umiejetności u uczniów.

6.     

23.12.2021r. - 01.01.2022

Przerwa świąteczna

7.     

05.01.2022r

Termin wystawienia ocen śródrocznych

8.

12.01.2022r.

Rada klasyfikacyjna

9

17.01-30. 01 2022

Ferie zimowe

10.

03.02.2022r.

Rada analityczna

11. 

24.03.2022

Drzwi otwarte

12. 

14.04.-19. 04 2022

02.05.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13.

05.05.2022r.

Zebrania z Rodzicami

14. 

24.05.2022 -j. polski

25.05.2022 - matematyka

26.05.2022 - j angielski

27.05.2022

 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

dla klas 0 -7

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15

 8.06.2022

 Termin wystawienia ocen rocznych

16. 

 15.06.2022

 Rada klasyfikacyjna

17. 

17.06.2022r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18. 

22.06.2022

Rada analityczna

19. 

24.06.2022

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

I półrocze  01.09.2021  –   31.01.2022r.

II półrocze 01.02.2022 –    24.06.2022r.

 

 .