Wychowanie fizyczne

  1. Na lekcjach wychowania fizycznego obowiązuje czysty, odpowiedni strój sportowy – biała koszulka typu T-Shirt bez nadruków, sportowe spodenki krótkie lub długie, skarpetki, obuwie sportowe zmienne, wiązane (całkowity zakaz noszenia biżuterii, związane włosy). W okresie jesienno-zimowym i zimowo -wiosennym uczeń zobowiązany jest do posiadania dresu sportowego na zajęcia lekcyjne w terenie.
  2. Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania nauczyciela wychowania fizycznego o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania wybranych ćwiczeń przez dziecko oraz dostarczenie stosownego zaświadczenia od lekarza.
  3. Na pisemną prośbę rodzica nauczyciel ma prawo zwolnić ucznia (nie dłużej niż 5 dni) z powodu chwilowej niedyspozycji lub innych zdarzeń losowych. Uczeń ma obowiązek dostarczyć do nauczyciela zwolnienie pisemne (nie przez e-dziennik) na lekcji, od której ma obowiązywać zwolnienie.