Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Opublikowano: 2020-11-20 16:30, Numer artykułu: 33583 , Autor: A.Kaźmierczak

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 2a (5 osób).

Podczas prowadzonych zajęć w urozmaicony sposób pracujemy nad problemami, które mają uczniowie. Jako wychowawca jestem w stałym kontakcie z rodzicami wspierając także  pracę domową z dziećmi.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki od 8.00- 8.45. 

 

Nauczyciel - Dorota Wojtysiak

 

 

Nauczyciele:

1.Pani Marzena Banaszewqska

2. Katarzyna Nahorny-Martynowska

2. Pani Beata Szymańska

3. Pani Dorota Wojtysiak

 

 

(przygotowują opis zajęć)

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasie 2b prowadzone są dla 3 dzieci w poniedziałki w godz. 8.00-8.45.

         Jest to jedna z form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, podczas której dzieci pracują w małe grupie nad wyrównaniem zaległości w opanowaniu poszczególnych, wiodących zagadnień oraz rozwijanie i doskonalenie niezbędnych umiejętności: czytania, pisania, liczenia.

         Program moich zajęć jest zgodny z Nową PodstawąProgramową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3.

          W obecnej sytuacji nauczania zdalnego, zajęcia odbywają się online.

B. Szymańska