Klasy sportowe

 klasy sportowe
 

Od roku 1994 w Szkole Podstawowej nr 37 prowadzone są oddziały sportowe. Dziewczęta i chłopcy, uczęszczający do klas sportowych, trenują koszykówkę trzy razy w tygodniu. Zespoły te tworzone są od klasy IV. Oprócz obowiązkowych 4 godzin zajęć wychowania fizycznego dochodzą trzy treningi 90- minutowe- wplecione w plan lekcji. Jest to znakomita możliwość poszerzenia swoich umiejętności sportowych, jak również pewność rodziców co do spędzania czasu przez ich dzieci.

 

Dziewczęta trenujące w klasie sportowej reprezentują UKS Błękitny Delfin w rozgrywkach klubowych. Klasy sportowe są koedukacyjne co oznacza, że oprócz dziewcząt uczą się w nich również chłopcy. Chłopcy, którzy oprócz trenowania w szkole mają aspiracje gry w rozgrywkach klubowych, mają możliwość sprawdzenia swoich sił w bydgoskich klubach koszykówki męskiej, z którymi współpracujemy.

Oprócz treningów koszykarskich uczniowie klas sportowych uczestniczą w życiu sportowym Bydgoszczy. Biorą czynny udział w wielu imprezach w ramach Bydgoskiej Olimpiady Młodzieży. Od lat reprezentacje SP37 osiągają wysoką  klasyfikację punktową na zakończenie roku szkolnego.

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z trenerami pracującymi w szkole. 

O sukcesach sportowych piszemy również na facebooku. Zapraszamy do profilu Sport w Szkole Podstawowej nr 37 w Bydgoszczy