Pedagog

"Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp;
pracować razem to sukces."
Henry Ford

 

 

 

Pedagog szkolny jest do Państwa dyspozycji:

mgr Milena Wiśniewska - Janowiak

 

Plan pracy:

 

Poniedziałek 9.00-13.50
Wtorek 8.00-11.50
Środa 13.25-16.30
Czwartek 8.30-13.00
Piątek 8.15-12.00 

 

 

 

 

Pedagog szkolny

Pomaga w rozwiązaniu problemów – zarówno pedagogicznych, jak i wychowawczych. Doradza uczniom, rodzicom, nauczycielom, jeśli spotykają oni na swojej drodze problem, z którym nie mogą sobie samodzielnie poradzić.

 

Ponadto pedagog szkolny:

- wspiera rozwój uczniów,

- pomaga rozwiązywać problemy pedagogiczno-wychowawcze,

- udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- bada potrzeby i możliwości uczniów,

- wspiera nauczycieli w problemach z uczniami/podopiecznymi,

- jeśli występują zaburzenia rozwojowe, pedagog stara się minimalizować ich skutki,

- w przypadku uzależnień wśród uczniów, pedagog rozpoczyna działania temu przeciwdziałające,

- pomaga rozwiązywać konflikty między uczniami,

- pomaga w przygotowaniu zajęć indywidualnych dla uczniów,

- współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodki Pomocy Społecznej, Świetlice Terapeutyczne, Komenda Policji, Sąd Rodzinny, Kuratorzy, Asystenci rodzin.

 

 

Pedagog specjalny jest do Państwa dyspozycji:

mgr Dagmara Owsianik

 

Plan pracy:

 

Poniedziałek 8.00-9.40 oraz 10.40-11.45

Wtorek 11.15-15.30

Środa 8.00-11.30