Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:
- do klas pierwszych,
- do klasy czwartej koszykarskiej.

Stan na dzień 23 czerwca 2021r.