INNOWACJA PEDAGOGICZNA
 Zabawy z literaturą  - czytanie ubogaca

 

            W bieżący roku szkolnym 2020/2021 w świetlicy szkolnej realizowana jest Innowacja Pedagogiczna pt.: "Zabawy z literaturą  - czytanie ubogaca"

Akcja objęta jest patronatem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, włączyło się do niej także kilka świetlic szkolnych na terenie Bydgoszczy. Realizatorami są nauczyciele, pracujący w świetlicy. Celem tych zajęć jest zaznajamianie dzieci z literaturą, wyrabianie chęci i nawyku czytania i sięgania po książkę, przeżywania wolnego czasu z książką, ubogacania swojej wiedzy. Tematyką jest literatura klasyczna: baśnie, bajki. opowieści, legendy i fragmenty powieści adekwatne do wieku. Ważny jest też taki wybór utworów, które charakteryzują się piękną szatą graficzną a ilustrowane są przez wysokiej klasy grafików, zwłaszcza przedstawicieli tzw. polskiej szkoły grafiki książkowej.

            Zajęcia polegają na tym, że czytane są utwory literackie, potem dzieci zazwyczaj wykonują ilustracje do przeczytanej literatury. Korzystamy także z ciekawej formy teatrzyku Kamishibai.

Eugenia A. Gwiazdowska