KRONIKA SZKOŁY

 Poprawiono: 01 listopad 2018
 • 2.09.1957- organizacja szkoły w gmachu przy ul. Świiętojańskiej 2, 5 izb lekcyjnych, 2 izby lekcyjne w Domu Harcerza, 3 klasy w LO I, kierownik szkoły Kazimierz Pietras, zastępca Wiktoria Szumielewicz
 • 1957- oddanie do użytku jednego skrzydła przy ul. Libelta
 • 22.08.1958 - oddanie do użytku całego budynku szkolnego , zmiana zastepcy- Leon Hartman, Jadwiga Mazurówna, 1230 uczniów w 33 oddziałach. Powstaje drużyna harcerska
 • 1959- oddanie do użytku sali gimnastycznej. Pierwsza wizytacja kierownika Inspektoratu M. Majdzińskiego. Zatwiersdzenie pracowni dydaktycznych przez podinspektorów szkolnych z Warszawy. Uroczystość jubileuszowa 45 - lecie pracy Leona Hartmana i 40 - lecie nauczycielki M. Dąbkiewicz
 • 1960- odwiedziny telewizji warszawskiej, sfilmowanie lekcji prowadzonej przez Kajetana Gerszewskiego
 • 1960- Otwarcie gabinetu historycznego- wystawa "Poczatki Państwa Polskiego" mgr t. Nowickiego. Zajęcie I miejsca przez chór i orkiestrę podczas Święta Pieśni, Muzyki i Tańca - dyrekcja Konrad Śmierniak. Nadanie szkole imienia Henryka Sienkiewicza przez Kuratorium Okregu Szkolnego w Toruniu.
 • 1961- Odsłonięcie popiersia H. Sienkiewicza. Pierwszy telewizor w szkole- "Wawel", pierwszy remont szkoły. Odwiedziny gości zagranicznych i wiceministra Oświaty.
 • 1962- Zdobycie I miejsca w "Turnieju Sportowym Miasta Bydgoszczy", 35-lecie prasy K. Pietrasa i 40-lecie pracy nauczycielskiej Marii Lewickiej
 • 1963- Wizytacja Szkoły przez pracownika Ministerstwa Oświaty A. Gojowniczka
 • 1964- Odznaczenie K. Pietrasa Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Związkową, Odznaką 1000 lecia Państwa Polskiego
 • 1965- Jubileusz 45-lecia pracy nauczycielskiej Stanisławy Świetlik i 40 -lecia Jadwigi Denisiuk
 • 1966- Konferencja Inspektorów Szkolnych województwa bydgoskiego- przygotowanie do realizacji programu 8-letniej Szkoły Podstawowej. Jubileusz 40 -lecia pracy pedagogicznej Kajetana Gerszewskiego
 • 1968- szkoła otrzymała tytuł Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał uczestnik Powstania Wielkopolskiego nauczyciel Leon Hartman
 • 1970- Wprowadzenie stystemu prof. H. Muszyńskiego jako eksperyment pedagogiczny
 • 1971- Wydział Oświaty wyróżnił dorobek kół i zajęc pozalekcyjnych naszej szkoły. Kajetan Gerszewski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Reprezentacja szkoły zajęła I miejsce w konkursie : Stop!Dziecko na drodze!", II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Szkoła bezpiecznym miejscem dla dzieci"
 • 1972-Lekcje pokazowe z języka polskiego dla wizytatorów Kuratorium i dyrektorów szkół powiatu puławskiego
 • 1973- Wręczenie Sztandaru Szczepowi ZHP
 • 1977- Lekcje pokazowe dla nauczycieli województwa bydgoskiego, uczestników "System wychowawczy szkoły"
 • 1978- Reprezentacja Szkoły zajęła I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Obywatelskiej"
 • 1980- Samorząd Szkolny przekazał zebrane pieniądze na konto Budowy Pomnika H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej
 • 1981- Utworzenie Związków Zawodowych "Solidarność"
 • 1984 - mgr Maria Rykowska zostaje dyrektorem szkoły
 • 1984 - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została Zofia Jaworska
 • 1986 - obchody 140 rocznicy urodzin H. Sienkiewicza - wydanie specjalnych okolocznościowych ex- librisów
 • 1985- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została Daniela Aszkowska
 • 1986 - przeprowadzka do nowego gmachu szkoły przy ulicy Gdańskiej 122
 • 1987 - spotkanie z pisarzem i malarzem Marianem Turwidem.
 • 1987 - zajęcie I miejsca w "ABC operowym"
 • 1987 - zajęcie I miejsca na zlocie kół SK PTSM
 • 1988 - Święto Patrona, odsłonięcie tablicy pamiątkowej i otwarcie Izby Tradycji z udziałem Ignacego Mosia /kustosza Muzeum H. Sienkiewicza w Poznaniu/ oraz Juliusza Sienkiewicza - wnuka pisarza. Ogłoszenie zbiórki pieniędzy na sztandar dla szkoły
 • 26 V 1989 - Uroczystość 30 lecia szkoły i wręczenie sztandaru
 • 1990 - wprowadzenie lekcji religii do szkoły oraz przyjęcie nowej skali ocen od " 1 do 6" i nowej oceny z zachowania
 • 1990 - odchodzi na emeryturę wicedyrektor Jadwiga Makowska, wicedyrektorem zostaje mgr inż. Mirosław Zajdler
 • 1990 - półkolonie w naszej szkole - wychowawwcy mgr E. Felchnerowska, mgr S. Jakóbowski. Kierownik A. Pekowska
 • 1990 - ukazuje się numer "O" gazetki szkolnej "Szkolny Paradise" - opiekun Jarosław Durszewicz
 • 1991 - uroczyste otwarcie wyremontowanej z inicjatywy nauczyciela historii Jarosława Durszewicza sali historycznej
 • 1991 - półkolonie w naszej szkole - wychowawcy : mgr E.Felchnerowska i mgr S. Jakóbowski
 • 1991 - powstaje pierwsza klasa autorska z własnym programem wychowawczo-dydaktycznym połączonym z działalnością drużyny harcerskiej - autor i realizator programu pan Jarosław Durszewicz
 • 1991 - 26 października rozpoczyna się kompleksowa wizytacja szkoły, wizytatorem był pan Wiesław Kępczyński
 • 1991 -szkoła otrzymała fundusze na remont, wykonano m.innymi nowe wejście do klas I - III
 • 1991 - zorganizowano półkolonie letnie dla dzieci z klas I - III , kierownik pani Alicja Pekowska a wychowawcy panie : Elżbieta Felchnerowska i Barbara Janiszewska
 • 1992 - powstaje druga klasa autorska z własnym programem wychowawczo - dydaktycznym o profilu zuchowym "37 Bydgoska Drużyna Zuchowa Skrzaty"- autorka i realizatorka programu mgr Elżbieta Felchnerowska
 • 1992 - rozpoczyna swą działalność redakcja gazetki szkolnej  "Skrzaty" / działalność trwała 3 lata a gazetka została wyrózniona pierwszym miejscem  podczas przeglądu gazetek szkolnych zorganizowanego przez WOM w Bydgoszczy / mgr E.Felchnerowska
 • 1992 - z inicjatywy pana Jarosława Durszewicza rozpoczął pracę radiowęzeł szkolny
 • 1992 - zorganizowano letnie półkolonie dla dzieci z klas I - III Kierownik pani Alicja Pekowska, opiekunowie grup pan Sławomir Jakóbowski i pani Elżbieta Felchnerowska
 • 1992 - uroczysty kominek z okazji 11 rocznicy powstania 40 Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej
 • 1992 - powstaje teatr szkolny "Akademia Śmiechu" opiekun: pani mgr Aleksandra Kazimierczak
 • 1993 - dzięki współpracy pani Mirosławy Grabiszewskiej z liceum w Zurychu szkoła pozyskała fundusze na zakup organów CASIO
 • 1993 - 5 maja szkoła przystąpiła do czynnego strajku ogłoszionego przez Regionalny Komitet Strajkowy Sfery Budżetowej NSZZ "Solidarność". W szkole nie odbywały się zajęcia. Akcję zawieszono 22 maja. Efektem była niewielka podwyżka i potrącenie przy pensji za okres strajku.
 • 1993 - przygotowanie przez harcerzy pożegnalnego kominka z okazji odejścia na emeryturę wicedyrektor Alicji Pekowskiej
 • 1993 - letnie półkolonie szkolne kierownik mgr E. Felchnerowska, wychowawcy mgr.S. Jakóbowski, mgr E. Haczewska
 • 1993 - od 1 września wicedyrektorem zostaje mgr Aleksandra Piotraszewska
 • 1994 - 27 maja uzyskanie osobowości prawnej i oficjalna rejestracja UKS "Błękitny Delfin" przez wojewodę bydgoskiego
 • 1994 - powstaje klasa autorska o profilu muzycznym, opiekunami były panie: Krystyna Kobus i autorka oraz realizatorka programu muzycznego Mirosława Grabiszewska
 • 1994 - powstaje klasa sportowa , autorem i realizatorem programu był pan Tomasz Jankowski
 • 1994 - letnie półkolonie kierownik E. Felchnerowska-wychowawca S. Jakóbowski
 • 1995 - powstaje kolejna klasa autorska z własnym programem wychowawczo - dydaktycznym o profilu turystycznym- autorka i realizatorka programu mgr Elżbieta Felchnerowska
 • 1995 - uroczyste mianowanie Trybunału Uczniowskiego pod kierunkiem pedagoga Mirosławy Piesiewicz
 • 1995 - opiekę nad redakcją gazetki szkolnej przejęła polonistka, pani Anna Grzelka
 • 1997 - organizacja XX Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, nasza szkoła zajęła III miejsce w województwie w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
 • 1999 - ukazał się pierwszy numer gazetki klas I - III "Prosto od nas" opiekę nad nią przejęła pani Marzena Banaszewska
 • 1999 - odejście na emeryturę dyrektora pani mgr Marii Rykowskiej
 • 1999 - dyrektorem szkoły został mgr inż. Mirosław Zajdler
 • 1999- Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla mgr inż. Mirosława Zajdlera
 • 1999 - ustanowiono Odznakę "Staś i Nel" pomysł i projekt mgr Elżbieta Felchnerowska. Odznaka jest przyznawana uczniom z klas I-III wyrózniającym się zachowaniem i sukcesami w nauce
 • 2001 - I miejsce w eliminacjach wojewódzkich XXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella
 • 2002 - pani Aleksandra Kaźmierczak otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy
 • 2002 - Ferie zimowe w szkole-organizator  mgr E. Felchnerowska
 • 2002 - III miejsce w Turnieju "Biały Miś"
 • 2003 - pierwsze spotkanie "Kolędowania U żłóbka" organizator mgr Beata Szymańska, współorganizatorzy: mgr Ela Felchnerowska, mgr Dorota Wojtysiak
 • 2003    Ferie zimowe w szkole - mgr E. Felchnerowska
 • 2003 - IV miejsce w Turnieju "Biały Miś"
 • 2003 - udział w Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich w Myszkowie
 • 2004 - drugie spotkanie "Kolędowanie U żłóbka"- organizator mgr Beata Szymańska,współorganizatorki : mgr Ela Felchnerowska,mgr Aleksandra Piotraszewska
 • 2004  Ferie zimowe w szkole - mgr E. Felccnerowska
 • 2004 - otrzymaliśmy certyfikat "SZKOŁY Z KLASĄ"
 • 2004 - sprawdzian klas VI
 • 2004 - akcja "Biały tydzień" dotycząca walki z przemocą
 • 2004- udział naszej delegacji w Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich w Szydłowcu
 • 2005 - 7 grudnia trzecie spotkanie "Kolędowania U żłóbka" podczas którego gościliśmy Zepół Pieśni i Tańca"Łochowiacy"organizator mgr Beata Szymańska,współorganizatorki mgr Ela Felchnerowska, mgr Aleksandra Piotraszewska
 • 2005 - zorganizowanie akcji "Niebieski tydzień" przy wsparciu Policji i Straży Miejskiej w Bydgoszczy dla poprawy bezpieczeństwa w szkole i na ulicy
 • 2005 - Ferie zimowe w szkole - organizator mgr E. Felchnerowska
 • 2005 - III miejsce w Turnieju "Biały Miś"
 • 2005 - udział delegacji w Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich w Ziębicach
 • 2005 - Medal Komisji Edukacji Narodowej dla mgr inż. Mirosława Zajdlera i Nagroda Ministra II - go stopnia dla pani mgr Beaty Szymańskiej
 • 2005 - III miejsce reprezentacji szkoły w konkursie ortograficznym "Z ortografią na Ty" opiekun mgr Ela Felchnerowska
 • 2005 - rozpoczyna działalność Mały Samorząd Uczniowski - opiekunami zostają panie : mgr Elżbieta Felchnerowska i mgr Dorota Wojtysiak - Majda
 • 2005 - I miejsce w Turnieju wiedzy informatycznej "Z komputerem na TY"
 • 2005 - I miejsce i puchar turnieju "Lato z Ekspresem" dla drużyny piłkarskiej "Liski"
 • 2006 - Ferie zimowe w szkole - E. Felchnerowska i D. Wojtysiak - Majda
 • 2006 - Międzyszkolny Przegląd twórczości W. Chotomskiej "Od rzeczy do rzeczy" zorganizowany przez panią Beatę Szymńską, gościem przeglądu był pan Piotr Salaber
 • 2006 - podczas festiwalu wiosny gościliśmy w szkole aktorkę Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy - panią Małgorzatę Witkowską
 • 2006 - III miejsce w Turnieju "Biały Miś"
 • 2006 - I miejsce "Złoty kot"reprezentacji szkoły w turnieju "Zwinny kot" organizowanym przez KS Start-Astoria, osiedle Bocianowo, Śródmieście, Stare Miasto
 • 2006 - II miejsce w regatach "Smoczych łodzi"
 • 2006 - II miejsce w wojewódzkim finale VI Turnieju "Z podwórka na stadion"
 • 2006 - 5 kwietnia sprawdzian klas VI
 • 2006 - I miejsce w V Przeglądzie Piosenki i Teatrzyków o tematyce ekologicznej pani Katarzyny Martynowskiej
 • 2006 - finał międzyszkolnego konkursu twórczości W. Chotomskiej "Od rzeczy do rzeczy" zorganizowanego przez panią Beatę Szymańską. Gościem finału był pan Piotr Salaber
 • 2006- panie: mgr Dorota Wojtysiak - Majda i mgr Elżbieta Pujanek - Chmara otrzymały nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy, pani mgr Elżbieta Felchnerowska nagrodę Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty
 • 2006 - II miejsce szkoły w Akcji Ekologicznej "Międzynarodowy Dzień Ziemi" zorganizowanej przez Urząd Miasta Bydgoszczy
 • 2006 - III miejsce szkoły za udział w akcjach ekologicznych organizowanych przez Urząd Miasta Bydgoszczy
 • 2006 - szkoła otrzymała tytuł Profilaktyk Roku
 • 2006 - czwarta edycja "Kolędowania U żłóbka" podczas której gościem w naszej szkole był Ksiądz Biskup Diecezji Bydgoskiej Jan Tyrawa -organizator mgr Beata Szymańska
 • 2006 - I miejsce w Mistrzostwach Bydgoszczy Koszykówki Dziewcząt
 • 2006/2007 - powstaje Koło Miłośników Miasta Bydgoszczy- opiekunki panie Aleksandra Piotraszewska i Elżbieta Felchnerowska. Koło skupia uczniów klas trzecich.
 • 2006/2007 - ukazuje się gazetka internetowa Małego Samorządu Uczniowskiego "Prosto od nas - bis" pod red. pani E. Felchnerowskiej
 • 2007 - Ferie zimowe w szkole- panie E. Felchnerowska i D. Wojtysiak - Majda
 • luty 2007 rozpoczęcie remontu szkoły-nowa elewacja oraz wymiana okien i kaloryferów
 • 2007- 12 kwietnia, sprawdzian klas VI, przystąpiło do niego 85 uczniów naszej szkoły
 • 2007 - Finał międzyszkolnego konkursu utworów W. Chotomskiej "Od rzeczy do rzeczy" zorganizowanego przez panią Beatę Szymańska. Podczas finału gosciliśmy Wandę Chotomską
 • 2007 - I miejsce -zwycięstwo i "Złoty Kot" w II edycji turnieju sportowego klas I - III zorganizowanego przez KS "Astoria", Osiedle dzielnicy Bocianowo, Śródmieście, Stare Miasto
 • 2007 - I miejsce w finale wojewódzkim minikoszykówki dziewcząt
 • 2007 zakwalifikowaliśmy się z I lokatą do międzyszkolnego Turnieju klas III "Ze sportem na Ty" zorganizowanego przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
 • 2007 -zakwalifikowaliśmy się z II lokatą do finału I Międzyszkolnego Turnieju Pływackiego klas III "MAŁY ZŁOTY DELFIN" zorganizowanego przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
 • 2007 - nasza reprezentacja zajęła III miejsce w finale Międzyszkolnego Turnieju klas III "Ze sportem na TY"zorganizowanym przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
 • 2007 - Nasza drużyna piłkarska "Liski" , prowadzona przez pana Sławomira Jakóbowskiego na II miejscu w finale Turnieju "Lato z Expressem"
 • 2007- czerwiec/lipiec - półkolonie BORPA w naszej szkole-prowadzące:Dorota Wojtysiak-Majda, Beata Szymańska, Katarzyna Czarnynoga i Justyna Paplaczyk
 • 2007 październik- ruszyły świetlice socjoterapeutyczne "Borpa"realizatorki :mgr Beata Szymańska,mgr Katarzyna Czarnynoga,mgr Elżbieta Felchnerowska
 • 2007 - 12 października Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla pana dyrektora mgr inż. Mirosława Zajdlera i pani wicedyrektor mgr Aleksandry Piotraszewskiej., Brązowe Krzyże Zasługi dla pani mgr Mirosławy Piesiewicz i pani mgr Beaty Szymańskiej, Medale Komisji Edukacji Narodowej dla pani mgr Elżbiety Felchnerowskiej i pani mgr Mirosławy Grabiszewskiej
 • Styczeń 2008 - ferie zimowe w szkole- zorganizowano 3 gupy pod opieką pań: mgr Doroty Wojtysiak - Majdy mgr Katarzynt Czarnynogi mgr Elżbiety Felchnerowskiej
 • 19 marca 2008- zdobywamy I miejsce w III edycji turnieju sportowego klas I-III "Zwinny kot" zorganizowanego przez KS "Astoria", Osiedle dzielnicy Bocianowo, Śródmieście, Stare Miasto
 • 10 maja 2008 - podczas IV edycji konkursu "Od rzeczy do rzeczy" W. Chotomskiej gościlła w szkole aktorka Teatru im. H. Konieczki w Bydgoszczy - pani Małgorzata Witkowska (Organizator : mgr Beata Szymańska Jury konkursu: mgr Elżbieta Felchnerowska, mgr Elżbieta Chmara-Pujanek,mgr Aleksandra Kaźmierczak)
 • 27 maja 2008 - nauczyciele przystąpili do strajku ogłoszonego przez wszystkie Związki Zawodowe
 • 28 maja 2008 - wyjazd delegacji szkoły na XVI Zlot szkół Sienkiewiczowskich do Olecka
 • 31 maja 2008 - Uroczystość 50-lecia Szkoły
 • czerwiec 2008 - IV miejsce klas III w turnirju "Ze sportem na Ty" zorganizowanym przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy.
 • 2008 lipiec półkolonie "Borpa" dla dzieci z klas I - III - 2 grupy pod opieką pań : mgr Beaty Szymańskiej i Justyny Paplaczyk oraz mgr Katarzyny Czarnynogi i mgr Doroty Wojtysiak - Majda
 • 15 września 2008 obowiązki PO Dyrektora Szkoły przyjmuje pani mgr Aleksandra Piotraszewska, zastępcą zostaje pani mgr Ewa Najdowska
 • 2008 październik ruszyły świetlice socjoterapeutyczne "Borpa" 3 grupy - realizatorki : mgr Beata Szymańska, mgr Katarzyna Czarnynoga, mgr Elżbieta Felchnerowska
 • 2008- 14 października - nagroda Ministra II - go stopnia dla pani mgr Mirosławy Kaczyńskiej, nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla pań: mgr Małgorzaty Przybylinskiej i mgr Katarzyny Martynowskiej, Medal Komisji Edukacji Narodowej dla pana mgr Tomasza Jankowskiego.
 • 2008- 27 października podczas uroczystości Profilaktyk Roku w Operze NOVA pani mgr Beata Szymańska dostaje wyróżnienie ;listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Bydgoszczy otrzymują także pani mgr Katarzyna Czarnynoga oraz pani mgr Elżbieta Felchnerowska, pani mgr Katarzyna Czarnynoga i pani mgr Elżbieta Felchnerowska otrzymały także podziękowanie za realizację programu "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2008"
 • styczeń 2009 - nowe meble do sali klasy "0)
 • luty 2009 - remont klatki schodowej
 • 16 II - 1 III 2009 -" FERIE " w szkole spędzali nasi uczniowie pod opieką pań: mgr Doroty Wojtysiak - Majda, mgr Elżbiety Felchnerowskiej oraz mgr Katarzyny Czarnynogi
 • marzec 2009 - Bydgoski Grant Oświatowy dla mgr Beaty Szymańskiej na realizację kolejnej edycji na temat twórczości w. Chotomskiej
 • 21 marca 2009 -nasza koleżanka mgr Elżbieta Felchnerowska otrzymała "Honorową Odznakę" za szczególne zasługi dla rozwoju żeglarstwa na Kujawach i Pomorzu
 • 27 marca 2009 - reprezentacja klas I - III wygrała turniej "Zwinny Kot". Rozgrywki sportowe organizowane przez Radę Osiedla Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto. Warto dodać, że do tej pory rozgrywki "Zwinny Kot" wygrywała zawsze nasza szkoła. mamy nadzieję, że to się nie zmieni !
 • 2009 - 6 kwietnia - zdobyliśmy III miejsce w Turnieju "Biały Miś"
 • 2009 - 15 maja - zdobyliśmy III miejsce w Turnieju "Ze sportem na TY" organizowanym przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
 • 2009 - 28 maja podczas V edycji Miejskiego Konkursu Recytatorskiego " Od rzeczy do rzeczy " gosciliśmy w naszej szkole panią Wandę Chotomską (Organizator : mgr B. Szymańska Jury konkursu: mgr E.Felchnerowska, mgr E. Chmara-Pujanek,mgr A.Kaźmierczak)
 • 2009 29 maja - I miejsce klasy "0" pani mgr K.Martynowskiej w Regionalnym Przegladzie Piosenki i Teatrzyków Ekologicznych w Myślęcinku
 • 2009 lipiec - Półkolonie "BORPA" w naszej szkole. Wychowawcy: pani mgr Dorota Wojtysiak - Majda, pani mgr Mirosława Grzybczyńska, pani mgr Beata Szymańska, pani mgr Justyna Paplaczyk. Profilaktycy: pani mgr Katarzyna Czarnynoga, pani mgr Małgorzata Bryfczyńska
 • 2009 październik- ruszyły świetlice socjoterapeutyczne "Borpa" realizatorki:mgr Beata Szymańska,mgr Katarzyna Czarnynoga,mgr Elżbieta Felchnerowka,mgr Dorota Wojtysiak-Majda
 • 2009 - 5 października - nasza szkoła została wyróżnina tytułem Profilaktyk Roku 2009, wyróznienia Profilaktyk Roku 2009 otrzymały również panie: mgr Katarzyna Czarnynoga i mgr Elżbieta Felchnerowska
 • 2009 - 9 października pani mgr Ewa Najdowska otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy
 • 2009 - 14 października pani mgr Ewa Najdowska otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, pani mgr Mirosława Piesiewicz otrzymała Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • 2010 - 18 stycznia rozpoczął się remont holu na parterze
 • 2010 - 18 stycznia - ferie zimowe  w szkole- wychowawcy : Dorota Wojtysiak-Majda, Katarzyna Czarnynoga. Ela Felchnerowska
 • 2010 27-30 kwietnia Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce gościło klasy : III b oraz IV a i IV s pod opieką pań : mgr Aleksanry Piotraszewskiej,mgr Beaty Szymańskiej, mgr Marleny Serafin,mgr Joanny Nawrotek na warsztatach ekologicznych "Harcerska Natura"
 • 2010 - 13 maja - I miejsce w międzyszkolnych potyczkach " Ze sportem na TY" zorganizowanych przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy.
 • 2010 maj - I miejsce w Turnieju sportowym "Zwinny Kot"
 • 2010 czerwiec/lipiec półkolonie "BORPA"- wychowawcy grup: mgr Beata Szymańska , mgr Dorota Wojtysiak-Majda
 • 2010 lipiec - uczennice naszej szkoły : Adriana Gurtatowska i Julia Szpakowska pojechały do Norwegii. Dziesięciodniowy pobyt był nagrodą w konkursie projektu ekologicznego "Harcerska Natura" realizowanego w HCEE Funka
 • 2010 13-17 września Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej gościło klasę VI s pod opieką pani mgr Agnieszki Kalińskiej oraz pani mgr Ewy Jankowskiej na warsztatach ekologicznych "Harcerska Natura"
 • 2010 październik ruszyły świetlice socjoterapeutyczne "Borpa"- realizatorki: mgr Beata Szymańska,mgr Katarzyna Czarnynoga, mgr Elżbieta Felchnerowska,mgr Dorota Wojtysiak-Majda
 • 2010 14 października -  mgr Beata Szymańska otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej,  mgr Małgorzata Przybylinska otrzymała Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • 2010 4 grudnia - mgr Elżbieta Felchnerowska otrzymała Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZHP
 • 2010 13 grudnia - podczas uroczystości Dnia Profilaktyka Roku 2010 pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w Operze NOVA nasza szkoła została wyróżniona tytułem " Profilaktyk Roku 2010 ". Ponadto wyróżnienia "Profilaktyk Roku"otrzymały:mgr Elżbieta Felchnerowska oraz  mgr Dorota Wojtysiak-Majda.
 • 2010 17 grudnia - VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego "Od rzeczy do rzeczy" Wandy Chotomskiej - w naszej szkole kolejny raz gość honorowy - pani Wanda Chotomska. (organizator i pomysłodawca Konkursu pani mgr Beata Szymańska , w Jury : mgr E. Felchnerowska, mgr E.Pujanek - Chmara, mgr A.Kaźmierczak )
 • 2011 luty- ferie zimowe w szkole prowadzą mgr Dorota Wojtysiak-Majda, mgr Katarzyna Czarnynoga i mgr Elżbieta Felchnerowska
 • 2011 maj 23 - I etap Międzyszkolnego Konkursu Historyczno-Plastycznego pt. "Baśnie i legendy o Bydgoszczy piórem i pędzlem malowane". Pomysłodawca i organizatorka mgr Beata Szymańska
 • 2011 maj 27 do 29 - udział delegacji szkoły w  XIX Ogólnopolskim Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich w Przemyślu
 • 2011 czerwiec/lipiec - półkolonie "BORPA" realizowały panie K. Czarnynoga,pani Dorota Wojtysiak -Majda
 • 2011 wrzesień- nasza Szkoła otrzymała nominację trzech Gantów Oświatowych./ III Edycja konkursu krajoznawczego "Nasza Wisła-nasza rzeka" dla uczniów klas 4-6- E. Jankowska, E. Gwiazdowska, M. Przybylinska; III Edycja zawodów ekologiczno-sportowych dla klas pierwszych pt." Ekologiczne-SHOW"- B. Szymańska, M. Grzybczyńska; W krainie przyjaźni- inspiracje słowne, plastyczne, muzyczne i sprawnościowe dzieci 5,6 i7- letnich z dzielnicy Śródmieście- J. Cisowska, L. Burda, D. Wojtysiak-Majda.
 • 2011 - paźdzernik - ruszyły świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przez: mgr K. Czarnynogę, mgr E. Felchnerowską, mgr B. Szymańską, mgr D. Wojtysiak.
 • 2011- 14 października Dzień Edukacji Narodowej-  p. I. Albińska- Nagroda Kuratora Kujawsko-Pomorskiego oraz Srebrny Medal za Długoletnią Służbę; p. E. Gwiazdowska- Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Srebrny Medal za Długoletnią Służbę; p. A. Kaźmierczak- Brązowy Medal za Długoletnią Służbę;p. J. Nawrotek- Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy; p. A. Piotraszwewska- Nagroda Ministra Edukacji Narodowej oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej; p. B. Szymańska- Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • 2011 październik- podczas III Edycji zawodów ekologiczno-spotrowych klas pierwszych ze Śródmieścia gościliśmy brązowego Mistrza Świata Juniorów p.Matrina Brzezińskiego(autor grantu- p. B. Szymańska oraz realizator p. M. Grzybczyńska).
 • 2011 grudzień- z funduszy Radosna Szkoła na boisku szkoły powstał kolorowy plac zabaw dla dzieci.
 • 2011 grudzień- kolędowanie u żłóbka pt. "Graj Dudka Panu graj" dedykowana rodzicom przez dzieci z klas 0-3 zorganizowałą pani Beata Szymańska
 • 2012 styczeń - I miejsce Kuby Bednarka w VIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Spotkanie z folklorem",
 • 2012 luty-nowa strona internetowa naszej szkoły ruszyła! -zawdzięczamy ją mgr Sławomirowi Kamzolowi-głównemu administratorowi
 • 2012 luty- ferie zimowe w szkole prowadziły panie: Katarzyna Czarnynoga i Dorota Wojtysiak-Majda, Elżbieta Felchnerowska
 • 2012- 12 kwietnia III miejsce w zawodach sportowych "Biały Miś"
 • 2012 - 26 kwietnia III miejsce w Turnieju Mistrzów Bydgoszcz-Toruń "Sprawny Miś"
 • 2012 czerwiec- Festyn Rodzinny dla dzieci i rodziców z SP-37 oraz środowiska lokalnego,
 • 2012 czerwiec- uczestnictwo w XX Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich,
 • 2012 czerwiec-lipiec - cztery grupy półkolonii dla dzieci zorganizowanych przez BORPĘ
 • 2012 październik rozpoczęcie budowy "Orlika"
 • 2012 październik - świetlice socjoterapeutyczne w szkole prowadzą panie: mgr Katarzyna Czarnynoga, mgr Beata Szymańska, mgr Elżbieta Felchnerowska i mgr Dorota Wojtysiak-Majda
 • 2012 - 12 października  Dzień Edukacji Narodowej - nagrodzeni i odznaczeni nauczyciele mgr Małgorzata Bryfczyńska - Nagroda Kuratora Kujawsko-Pomorskiego, mgr Beata Szymańska - Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy, mgr  Iwona Albińska Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mgr  Eugenia Gwiazdowska i mgr  Dorota Wojtysiak-Majda - Medale Komisji Edukacji Narodowej,  mgr  Beata Szymańska - srebrny Krzyż Zasługi, mgr Małgorzata Bryfczyńska - brązowy Medal za Długoletnią Służbę, mgr Marzena Banaszewska, mgr Mirosława Grzybczyńska, mgr Anna Grzelka, mgr Hanna Erdman, mgr Tomasz Jankowski- srebrne Medale za Długoletnia Służbę.
 • 2012 grudzień- Profilaktyk roku 2012 tytuł Indywidualnego Profilaktyka Roku otrzymuje  mgr Dorota Wojtysiak-Majda ; wyróżnienia: mgr Katarzyna Czarnynoga i mgr Elżbieta Felchnerowska.
 • 2012 grudzień - brązowa honorowa odznaka Zasłużony dla Kujawsko-Pomorskiego Związku Żeglarskiego dla mgr E. Felchnerowskiej
 • 2013  10 stycznia -uroczyste otwarcie kompleksu boisk wielofunkcyjnych wybudowanych w ramach rządowego projektu pt." Moje boisko- ORLIK 2012"
 • 2013/2014 -dwa Granty Oświatowe: W krainie przyjaźni-inspiracje słowne, plastyczne,muzyczne o sprawnościowe dla dzieci 5 i 6 letnich z dzielnicy Śródmieście. Autorki:L. Burda, J. Cisowska i D.Wojtysiak-Majda oraz  Festiwal kultur - szkolne konfrontacje taneczno-wokalne inspirowane kulturą romską-autorki L.Burda i D. Wojtysiak-Majda
 • 2013 14 października-Dzień Edykacji Narodowej- nagrodzeni i odznaczeni nauczyciele  mgr Urszula Kurowska, mgr Katarzyna Czarnynoga, mgr Joanna Lis-brązowy Medal za Długoletnią Służbę, mgr Ewa Jankowska Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, mgr Jolanta Smętek Złoty Medal za Dłuboletnią Służbę, mgr Beata Kamińska Medal Komisji Edukacji Narodowej, mgr Jolanta Lis Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy, mgr Mirosława Kaczyńska Nagroda Ministra Edukacji Narodowej,
 • pażdziernik świetlice socjoterapeutyczne w szkole prowadzą - mgr Elżbieta Felchnerowska, mgr Katarzyna Czarnynoga, mgr Dorota Wojtysiak-Majda, mgr Beata Szymańska,
 • 2014 Granty Oświatowe/4/- Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny "To nam patronuje Henryk Sienkiewicz"- dla uczniów szkół podstawowych: B. Szymańska, A. Kaźmierczak, E. Gwiazdowska, XXII Ogólnopolski Zlot Szkół imienia Henryka Sienkiewicza: Mirosław Zajdler,  "Festiwal Kultur"-szkolne konfrontacje literacko-muzyczne inspirowane kulturą romską:Dorota Wojtysiak-Majda, Lucyna Burda, Aleksandra Piotraszewska, "W krainie przyjaźni"-inspiracje słowne, muzyczne,plastyczne i sprawanościowe dzieci 5,6 letnich z dzielnicy Śródmieście:Dorota Wojtysiak-Majda, Lucyna Burda, Justyna Cisowska, Katarzyna Cieplik.
 • 2014  23-25 maj  XXII Zlot Szkół Sienkiewiczowskich w naszej szkole. Goście honorowi: Juliusz Sienkiewicz- wnuk pisarza, Anna Dziewanowska - prawnuczka pisarza.
 • 2014 lipiec - półkolonie "BORPY"
 • 2014 -wrzesień  otwarcie siłowni przy "Orliku"
 • 2014 - 14 października  nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli : Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego-Aleksandra Piotraszewska, Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy- Małgorzata Bryfczyńska, Ewa Jankowska, Medal KEN- Aleksandra Kaźmierczak, Katarzyna Nachorny- Martynowska, Złoty Medal za Długoletnią Służbę- Aleksandra Piotraszewska, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - Paweł Osiński
 • 2014 pażdziernik świetlice socjoterapeutyczne : mgr K. Czarnynoga, mgr B. Szymańska, mgr D. Wojtysiak-Majda, mgr E. Felchnerowska
 • 2015 luty - Grant Oświatowy "Festiwal kultur" szkolne konfrontacje literacko-muzyczne inspirowane kulturą romską - p.L.Burda i p. D.Wojtysiak-Majda
 • 2015 marzec - II miejsce w turnieju sportowym  "Biały Miś"
 • 2015 październik - Święto Edukacji -nagrody Dyrektora Szkoły dla : p. Agnieszki Kalińskiej, p. Sławomira Kamzola, p.Gabrieli Konopińskiej, p. Marleny Serafin, p. Ewy Najdowskiej. p. Katarzyny Martynowskiej, p. Aleksandry Piotraszewskiej i p. Mirosławy Piesiewicz ponadto nauczyciele z naszej szkoły otrzymali:  nagrodę Marszalka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pani M.Przybylinska, nagrodę Kuratora Województwa Kujawsko-Pomorskiego panie E. Gwiazdowska, A.Kaźmierczak, nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy panie: U. Kurowska i D. Wojtysiak-Majda, medal KEN pani M. Przybylinska oraz Srebrne Medale za  Długololetnią Służbę panie: K.Cieplik, U. Kurowska, B.Kamińska i R. Kolis, Brązowy Medal za Długololetnia Służbę otrzymała Marlena Serafin.
 • 2015 19-20 października Ogólnopolska Akcja "Chroń Dziecięcy Uśmiech" koordynowana przez PCK i Stowarzyszenie Stomatologów Polskich - w naszej szkole koordynatorem była Beata Szymańska
 • 2015 - Dzień Profilaktyka w Operze -wyróżnienie  trafia do rąk p. mgr Beaty Szymańskiej
 • 2015 - 8 grudnia - "Mikołajkowe Spotkanie przy Choince" z udziałem p. Ludmiły Małeckiej, znanej piosenkarki,   zorganizowane przez nauczycieli klas  0-III pod kierunkiem p. mgr Beaty Szymańskiej
 • 2015 - 11 grudnia Świąteczny Koncert "Gwiazdka z Sercem" dla uczetników świetlic socjoterapeutycznych z naszej szkoły prowadzonych przez panie : mgr Dorotę Wojtysiak, mgr Beatę Szymańską i mgr Elżbietę Felchnerowską
 • 2016- styczeń Grant Oświatowy "Festiwal Kultur"- szkolne konfrontacje czytelnicze inspirowane kulturą romską- p. Dorota Wojtysiak-Majda, Międzyszkolny Konkurs Recytatorsko-plastyczny "Jada wozy - kolorowe taborami" na bazie twórczości cygańskiej poetki Bronisławy Wajss dla klas I-III
 • 2016- czerwiec-"Ze sportem na ty" miedzyszkolny turniej sportowy kls trzecich- II niejsce- p. Katarzyna Cieplik, p. Dorota Wojtysiak
 • 2016 - 1 września Inauguracja Roku Szkolnego
 • 2016 - 3 października Pasowanie klas I
 • 2016 - październik -świetlice socjoterapeutyczne : p. mgr Beata Szymańska, pani mgr Dorota Wojtysiak, pani mgr Elżbieta Felchnerowska
 • 2016 - 14 października nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli :nagroda MEN mgr Beata Szymańska, nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy mgr Ewa Najdowska, mgr Agnieszka Kalińska, nagroda Kuratora Oświaty mgr Beata Kamińska, medale KEN mgr Katarzyna Czarnynoga, ,mgr Iwona Albińska, medale za Długoletnią Służbę mgr Ewa Najdowska, mgr Lucyna Burda
 • 2016 październik Dzień Profilaktyka - wyróżnienia otrzymują : mgr Mirosława Piesiewicz, mgr Dorota Wojtysiak
 • 2016 -28 października Grant Oświatowy : "Jadą wozy kolorowe" Międzyszkolny Konkurs recytatorsko-plastyczny organizatorka mgr Beata Szymańska
 • 2016 - 21 grudnia- Gwiazdka z Sercem dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych
  2017 - ruszają świetlice profilaktyczne-mgr K. Czarnynoga, mgr E. Felchnerowska, mgr B. Szymańska, mgr D. Wotysiak
 • 2017 - Profilaktyk Roku- wyróżnienie trafia do mgr E. Felchnerowskiej
 • 2017 -grudzień Borpa "Gwiazdka z sercem"
 • 2018 -półkolonie zimowe  prowadzą p. mgr D. Wojtysiak i mgr K. Czarnynoga
 • 2018 26 maja - Dzień Dziecka dla Świetlic Borpa w Myślęcinku
 • 2018 28 maja -Festiwal Małych Form Scenicznych Borpa " Dzieciństwo bez % " 
 • 2018- czerwiec- pożegnanie odchodzących na emeryturę: wieloletniej Wicedyrektor Szkoły Pani mgr Aleksandry Piotraszewskiej oraz Pedagoga Szkolnego Pani mgr Mirosławy Piesiewicz.     
 • 2018- 3 września -uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2018- 8 października- Pasowanie uczniów klasy I
 • 2018- 12 października -Obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej- wyróżnienia nauczycieli: Nagroda Ministra Edukacji Narodowej- mgr Eugenia Gwiazdowska; Nagroda Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty- mgr Marek Dobucki; Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy -mgr Mirosława Grzybczyńska,Medal KEN- mgr Urszula Kurowska, mgr Marzena Banaszewska, Srebrny Krzyż Zasługi- mgr Mirosława Piesiewicz;  Nagrody Dyrektora Szkoły: Ewa Najdowska, Agnieszka Kalińska, Aleksandra Kaźmierczak, Sławomir Kamzol, Beata Szymańska, Milena Wiśniewska-Janowiak, Dorota Wojtysiak,Anna Gurtatowska, Iwona Proczek, Lucyna Prus, Grażyna Bona, Iwona Gil, Mariola Wiśniewska, Mieczysław Wiśniewski.
 • 2018 - październik- ruszają świetlice socjoterapeutyczne-  B. Szymańska,  D. Wojtysiak; oraz Punkt Interwencji Szkolnej-  D. Wojtysiak
 • 2018- październik- Dzień Profilaktyka- wyróżnienie otrzymuje mgr Beata Szymańska
 • 2018- listopad  -szkolne obchody 100-lecia Niepodległości Polski – K. Czarnynoga, U. Kurowska, I. Albińska, E. Gwiazdowska

            * udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu”– I. Albińska.

 • 2018 - grudzień- „Gwiazdka z sercem” – koncert dla dzieci  ze świetlic BORPA; oraz imprezy świąteczne:

   *  „W Aniołowie”- przedstawienie i koncert kolęd- A .Kaźmierczak, I. Albińska

   * „Familijny wieczór Mikołajkowy” – B. Kamińska, B. Szymańska

   * „W krainie przyjaźni”- „W świątecznym nastroju”- D. Wojtysiak, K. Cieplik, J. Cisowska

 • 2019- styczeń- półkolonie zimowe organizują D. Wojtysiak, M. Najdowska, M. Wiśniewska-Janowiak, A. Chochlińska;                                       Ferie z Delfinem- P. Osiński, T. Jankowski
 • 2019 - luty- bal karnawałowy w SP 37 dla dzieci z dzielnicy „ Bocianowo- Śródmieście – Stare Miasto”- nauczyciele klas 0-III
 • 2019- luty/ marzec-spektakularny sukces- pierwszy raz w historii naszej szkoły I miejsce w Finale zawodów sportowych „Biały Miś”  II miejsce w Finale wojewódzkim zawodów sportowych „Sprawny Miś”- E. Jankowska, E. Ligman, D. Wojtysiak, P. Osiński, T. Jankowski
 • 2019 – kwiecień- „W krainie przyjaźni”- „ Wiosenne inspiracje” przedstawienie połączone z zabawami plastycznymi dla dzieci- impreza dla przyszłych pierwszoklasistów - D. Wojtysiak, K. Cieplik, M. Najdowska, współorganizatorami są studenci UKW
 • 2019- udział w ogólnopolskiej akcji Serce kapsuły czasu”-prace naszych uczniów znajdą się w  kapsule czasu w Krakowie- I. Albińska
 • 2019- poszerzamy współpracę z UKW- projekt unijny „ Nowoczesny Uniwersytet”- D. Wojtysiak, K. Cieplik; oraz kontynuacja projektu„Niebieskoocy w naszej szkole” – przezwyciężanie  stereotypów drogą do tworzenia uczniom lepszych warunków rozwoju w klasie szkolnej –E. Najdowska, A.Kalińska
 • 2019 - czerwiec- „Zawody Sportowe o Puchar Stasia i Nel”- impreza sportowa dla dzieci z przedszkoli,z czynnym udziałem studentów UKW-  D.Wojtysiak, K. Cieplik, M. Najdowska
 • 2019- lipiec- po raz pierwszy przystępujemy do organizacji „ Bydgoskich Półkolonii” pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszcz - 4 turnusy, w których uczestniczą także dzieci z innych szkół- kierownik: D. Wojtysiak; profilaktycy: D. Owsianik , A. Gurtatowska, wychowawcy: M. Najdowska, J. Cisowska, A. Chochlińska.
 • 2019- 2 września-uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego- mamy nową Dyrekcję!

          Dyrektorem jest Pan mgr Marek Dobucki, Wicedyrektorem Pani mgr Małgorzata Gowor.

 • 2019- wrzesień - nasze nowości:-warsztaty dziennikarskie- gazetka szkolna "Histowizjer” – E. Chrebor – Paciorek; grupa wokalna "Małe Jerzyki”J. Radomski; koło fotograficzne Migawka”– E. Jankowska
 • 2019- wrzesień -mamy innowację pedagogiczną:"Przezwyciężanie nieśmiałości gry i zabawy" - M. Najdowska
 • 2019- 7 października –Pasowanie uczniów klas I
 • 2019 -11 października- Obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej- wyróżnienia nauczycieli:Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy –  mgr Katarzyna Nahorny- Martynowska, mgr Ewa Ligman; Medal KEN - mgr Katarzyna Cieplik,mgr Małgorzata Bryfczyńska,Marlena Krzyżanowska,Tadeusz Bosman Krzyżanowska, Złoty Medal za Długoletnią Służbę:mgr Ewa Milewska, mgr Justyna Cisowska;Nagrody Dyrektora Szkoły: Iwona Albińska, Marzena Banaszewska, Małgorzata Bryfczyńska, Anna Chochlińska, Katarzyna Cieplik, Katarzyna Czarnynoga, Mirosława Grzybczyńska, Eugenia Gwiazdowska, Ewa Jankowska, Tomasz Jankowski, Agnieszka Kalińska,Beata Kamińska, Sławomir Kamzol, Aleksandra Kaźmierczak, Małgorzata Kodrycka,Renata Kolis, Gabriela Konopińska, Urszula Kurowska, Jolanta Lis, Danuta Madziar, Ewa Najdowska, Małgorzata Najdowska, Paweł Osiński, Jerzy Radomski, Jolanta Solarska,Joanna Staszak, Dorota Wojtysiak, Anna Maniewska, Ewa Milewska, Justyna Cisowska, Iwona Proczek, Małgorzata Wolna, Iwona Gil, Arletta Krężelewska, Marianna Kierzek,Jolanta Kulpińska, Mariola Wiśniewska, Mieczysław Wiśniewski, Andrzej Jeske, Anna Gurtatowska, Ewa Boruch, Tadeusz Bosman Krzyżanowski, Marlena Krzyżanowska,Lucyna Prus.
 • 2019 - październik- rusza świetlica socjoterapeutyczna D. Wojtysiak oraz Punkt Interwencji Szkolnej-D. Wojtysiak.
 • 2019- październik Dzień Profilaktyka- wyróżnienie otrzymuje mgr Dorota Wojtysiak
 • 2019- październik – projekt unijny -Zajęcia Klubu Młodzieżowego Świat z Drugiej Strony”-  D. Wojtysiak, E. Najdowska, A. Gurtatowska
 • 2019- grudzień -imprezy świąteczne:„ Weseli Anieli”-  koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu nauczycieli i uczniów naszej szkoły- I. Albińska, A. Kaźmierczak,  „W krainie przyjaźni”- „W świątecznym nastroju”- D. Wojtysiak, K. Cieplik, M. Najdowska.
 • 2020 - styczeń- przeżyjmy to raz jeszcze… koncert „Weseli Anieli” dla zaproszonych gości.
 • 2020- styczeń  - międzynarodowy projekt - współtworzenie filmu propagującego kolędy z różnych państw świata (Polska, Litwa, Łotwa, Chorwacja, Grecja, Turcja, Włochy, Estonia,Islandia, Dania, Portugalia) – A. Kalińska, I. Albińska, M. Serafin.
 • 2020-styczeń - półkolonie zimowe organizują D. Wojtysiak, M. Najdowska, „Ferie z Delfinem”- P. Osiński, T. Jankowski.
 • 2020- luty- otrzymujemy 3 Granty Oświatowe:"W krainie przyjaźni…”- D. Wojtysiak, K. Cieplik, M. Najdowska, J. Cisowska„Festiwal kultur…”- D. Wojtysiak, K. Cieplik, M. Najdowska, E. Najdowska; "O zwierzaku bezdomniaku…” D. Wojtysiak, K. Cieplik,K. Nahorny- Martynowska, J. Cisowska.
 • 2020- luty -Drzwi otwarte” dla dzieci i rodziców przyszłych klas pierwszych – nauczyciele 0- III
 • 2020 - marzec- zagrożenie epidemiologiczne- pandemia COVID- 19
 • 2020 - marzec- zawieszenie zajęć w szkołach, przejście na naukę zdalną.
 • 2020- kwiecień - przedsięwzięcie z okazji  Światowego Dnia Zdrowia pt.: „World Health Day”–przygotowanie plakatów w języku angielskim, w którym uczniowie dziękowali wszystkimosobom zaangażowanym w walkę z COVID – 19, a także wszystkim tym, którzy pracowali,abyśmy mogli funkcjonować - plakaty systematycznie zamieszczano na szkolnym profil Facebook- A. Kalińska.
 • 2020 - czerwiec- odbywają się przeniesione egzaminy klas ósmych przeprowadzone w warunkach reżimu sanitarnego.
 • 2020- czerwiec – zakończenie roku szkolnego przeprowadzone z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 • 2020 - lipiec-po raz drugi przystępujemy do organizacji „ Bydgoskich Półkolonii” pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszcz- z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego- 4 turnusy w których uczestniczą także dzieci z innych szkół -kierownik: D. Wojtysiak, profilaktycy: D. Owsianik, A.Gurtatowska; wychowawcy: M. Najdowska, J. Cisowska, A. Chochlińska, K. Cieplik.
 • 2020- 1 września- rozpoczęcie roku szkolnego-z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 • 2020- mamy innowację pedagogiczną- „ Czytanie ubogaca…”- E. Gwiazdowska.
 • 2020- październik - ruszają świetlice socjoterapeutyczne: E. Gwiazdowska, B. Szymańska D. Wojtysiak;                                                                 oraz Punkt Interwencji Szkolnej-D. Wojtysiak-oczywiście z  zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 • 2020- 13 października- z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej, które w obecnej sytuacji epidemiologicznej nie jest aż tak uroczyście obchodzone, nauczyciele otrzymują wyróżnienia:Złoty Medal za Długoletnią Służbę- mgr Małgorzata Gowor, mgr Dorota Wojtysiak;Medal KEN-  mgr Ewa Jankowska,mgr Paweł Osiński;Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy -mgr  Katarzyna Cieplik;Nagrody Dyrektora Szkoły:Iwona Albińska, Marzena Banaszewska, Małgorzata Bryfczyńska, Anna Chochlińska, Małgorzata Gowor, Anna Gurtatowska, Ewa Jankowska,Tomasz Jankowski, Beata Kamińska, Agnieszka Kalińska, Aleksandra Kaźmierczak,Małgorzata Kodrycka, Renata Kolis, Gabriela Konopińska, Ewa Ligman, Jolanta Lis,Danuta Madziar, Ewa Najdowska, Małgorzata Najdowska, Paweł Osiński, Dagmara Owsianik, Małgorzata Przybylinska, Marlena Serafin, Jolanta Solarska, Joanna Staszak, Dorota Wojtysiak, Ewa Boruch, Iwona Proczek, Małgorzata Wolna, Iwona Gil, Arleta Krężelewska,Marianna Kierzek,Jolanta Kulpińska, Mariola Wiśniewska, Andrzej Jeske, Tadeusz Bosman Krzyżanowski, Marlena Krzyżanowska.
 • 2020- październik- klasy 4-8 przechodzą na nauczanie zdalne.
 • 2020- listopad- klasy 1-3 przechodzą na nauczanie zdalne.
 • 2020-  1 grudnia- rusza nowa strona internetowa szkoły - administratorami są: mgr Marek Dobucki i mgr Kamil Tydryszewski; za umieszczenie treści odpowiada Zespół do Spraw Promocji w składzie: redaktor mgr Aleksandra Kaźmierczak, redaktor mgr Marlena Serafin, redaktor mgr Małgorzata Gowor, redaktor mgr Dorota Wojtysiak. Zespół jest wspierany przez mgr Emilię Chrebor- Paciorek i mgr Ewę Jankowską oraz Przewodniczących Zespołów Przedmiotowych.   
 • 2021-styczeń - półkolonie zimowe dofinansowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy organizują Dorota  Wojtysiak, Małgorata Najdowska.
 • 2021- 18 stycznia- klasy I- III wracają do nauczania stacjonarnego- niestety na krótko.
 • 2021- marzec- ponownie nauczanie  zdalne , potem hybrydowe. 
 • 2021- maj- egzamin klas ósmych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 
 • 2021- maj- najpierw klasy I- III potem  IV- VIII wracają do nauczania stacjonarnego.
 • 2021- 25 czerwiec- zakończenie roku szkolnego z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego .Pożegnanie odchodzących na emeryturę Pani mgr Ewy Najdowskiej i Pana Mieczysława Wiśniewskiego.
 • 2021- 28 czerwiec - po raz trzeci przystępujemy do organizacji "Bydgoskich Półkolonii" pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszcz. Podobnie jak w zeszłym roku mamy 4 turnusy w których uczestniczą dzieci z bydgoskich szkół. Kierownikiem jest Dorota Wojtysiak; profilaktykami: Anna Gurtatowska, Dagmara Owsianik; wychowawcami: Małgorzata Najdowska, Małgorzata Przybylinska, Justyna Cisowska, Katarzyna Cieplik, Ewa Najdowska.
 • 2021- 1 września - rozpoczęcie roku szkolnego z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego
 • 2021- 15 września wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych za 2020 rok- Medal Złoty za Długoletnią Służbę odebrały: mgr Małgorzata Gowor i mgr Wojtysiak. Natomiast Medal Komisji Narodowej odebrali mgr Ewa Jankowska,mgr Paweł Osiński.
 • pażdziernik 2021- ruszają świetlice socjoterapeutyczne: E. Gwiazdowska, B. Szymańska, D. Wojtysiak oraz Punkt Interwencji Szkolnej D. Wojtysiak
 • 2021- 13 października z okazji Święta Edukacji Narodowej nauczyciele otrzymują wyróżnienia:Medal KEN: mgr Małgorzata Gowor, mgr Jolanta Lis; Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszcz mgr Paweł Osiński; Nagrody Dyrektora Szkoły: Iwona Albińska, Emilia Chrebor- Paciorek, Katarzyna Cieplik, Małgorzata Gowor, Mirosława Grzybczyńska, Anna Gurtatowska,Eugenia Gwiazdowska, Ewa Jankowska, Tomasz Jankowski, Agnieszka Kalińska, Aleksandra Kaźmierczak, Renata Kolis, Gabriela Konopińska, Urszula Kurowska, Ewa Ligman, Jolanta Lis, Danuta Madziar, Anna Maniewska, Małgorzata Najdowska, Dagmara Owsianik, Małgorzata Przybylinska, Jolanta Solarska, Kamil Tydryszewski, Dorota Wojtysiak, Ewa Boruch, Iwona Gil, Danuta Jagielska, Andrzej Jeske, Aneta Krężelewska, Hanna Mielińska- Żyta, Iwona Proczek, Tadeusz Krzyżanowski, Mieczysław Wiśniewski, Małgorzata Wolna, Ewa Zielińska, Lucyna Prus. 
 • 2021- listopad- otrzymujemy Grant Oświatowy- "W krainie  empatii i przyjaźni..."- autorkami są D. Wojtysiak, M. Najdowska, K. Cieplik i      J. Cisowska
 • 2021- listopad- uzyskujemy wsparcie finansowe na realizację zadań projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn."Poznaj Polskę. W ramach tego przedsięwzięcia organizujemy dwie wycieczki do Gdańska i Gdyni (organizatorami D. Wojtysiak, E. Najdowska) oraz do Wrocławia i Gór Stołowych (organizatorami E. Chrebor- Paciorek i A. Chochlińska).
 • 2021- grudzień- uzyskujemy wsparcie finansowe na realizację zadań projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy pn. "Aktywna tablica".
 • 2021- grudzień- uzyskujemy wsparcie finansowe na realizację zadania projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy pn. "Laboratorium przyszłości".
 • 2021- grudzień - ponownie mamy nauczanie zdalne
 • 2021- grudzień- uczniowie klasy III a oraz przyjaciele z klas siódmych wystawiają przedstawienie " W świątecznym nastroju", kończące projekt " W krainie  empatii i przyjaźni"- nagranie można zobaczyć na stronie internetowej szkoły.
 • 2022- styczeń- organizujemy półkolonie zimowe, dofinansowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy- kierownikiem Dorota Wojtysiak, wychowawcami: Anna Gurtatowska i Małgorzata Najdowska
 • 2022- marzec - przystępujamy do akcji " Pomoc dla Ukrainy".
 • 2022- marzec otrzymujemy dwa Bydgoskie Granty Oświatowe- " W krainie empatii i przyjaźni..." oraz " Festiwal kultur..."- autorkami   D. Wojtysiak, M. Najdowska, K. Cieplik, A. Gurtatowska, J. Cisowska.
 • 2022- kwiecień- Szkoła Otwarta- występ dzieci w ramach BGO " Wiosenne inspiracje" połączony ze spotkaniem z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów.
 • 2022- kwiecień/ maj - w ramach projektu" Modelowa Szkoła Ćwiczeń" nauczyciele naszej szkoły prowadzą zajęcia otwarte dla nauczycieli bydgoskich szkół. Zajęcia z j. angielskiego prowadzi p. J. Chmielewska; z edukacji przyrodniczej p D. Wojtysiak, p. M. Najdowska.
 • 2022- maj / czerwiec - w ramach projektu " Zdolni w edukacji" nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w wielu szkoleniach.
 • 2022- czerwiec mamy laureata Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny- Hubert Pomietło- klasa 3a.
 • 2022- 24 czerwiec uroczyste zakończenia roku szkolnego.
 • 2022- 27 czerwiec po raz czwarty przystępujemy do projektu " Bydgoskie Półkolonie" pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszcz. Podobnie jak w poprzednich latach organizujemy cztery tygodniowe turnusy dla dzieci z bydgoskich szkół. Kierownikiem jest D. Wojtysiak; profilaktykami: A Gurtatowska, E. Najdowska; wychowawcami: M. Najdowska, M. Przybylinska, J. Cisowska, K. Cieplik, E. Najdowska.
 • 2022- 1 września uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
 • 2022- październik- ruszają świetlice socjoterapeutyczne : Anna Gwiazdowska i Dorota Wojtysiak, oraz Pukt Interwencji Szkolnej: Dorota Wojtysiak
 • 2022 -3 października- Pasowanie uczniów klas pierwszych i oddziału przygotowawczego
 • 2022- 13 października z okazji Święta Edukacji Narodowej nauczyciele otrzymują wyróżnienia:Srebrny Krzyż Zasługi: Pan Dyrektor Marek Dobucki; Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszcz:mgr Jolanta Lis,mgr  Aleksandra Kaźmierczak oraz Pan Dyrektor Marek Dobucki; Nagrody Dyrektora Szkoły:Iwona Albińska, Małgorzata Bryfczyńska, Joanna Rosenkiewicz, Anna Chochlińska, Małgorzata Gowor, Mirosława Grzybczyńska, Anna Gurtatowska, Tomasz Jankowski, Agnieszka Kalińska, Gabriela Konopińska, Urszula Kurowska, Ewa Ligman, Danuta Madziar, Ewa Najdowska, Paweł Osiński, Dagmara Owsianik, Małgorzata Przybylinska, Jolanta Solarska, Joanna Staszak, Kamil Tydryszewski, Dorota Wojtysiak,Iwona Proczek, Hanna Mielińska- Żyta, Iwona Gil, Arleta Krężelewska, Tadeusz Bosman- Krzyżanowski, Marlena Krzyżanowka, Danuta Jagielska, Ewa Zielińska, Agnieszka Janusz, Małgorzata Wolna, Andrzej Jeske.
 • 2022- listopad- gala finałowa projektu " Festiwal kultur..." realizowanego w ramach BGO
 • 2022- grudzień- " W świątecznym nastroju"- spotkanie kończące projekt " W krainie empatii i przyjaźni..."realizowany w ramach BGO
 • 2022- grudzień - Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów i nauczycieli SP 37
 • 2022 -grudzień -rozpoczecie projektu " Kompleksowe Wspomaganie Szkół i Placówek w Rozwoju" we współpracy z KPCN
 • 2023- styczeń przystąpienie do unijnego programu " ERASMUS +" dla uczniów i pracowników. Tytuł projektu " Uczeń i nauczyciel SP 37- otwarty i tolerancyjny na zmieniający się świat"
 • 2023 -27 luty - Szkoła Otwarta- przedstawiamy ofertę edukacyjno- wychowawczą naszej placówki
 • 2023- 20 kwietnia -" Wiosenne inspiracje "- występ uczniów klasy 1a dla Rodziców i przyszłych uczniów w ramach Szkoły Otwartej
 • 2023- 1 czerwca- festyn z okazji Dzień Dziecka
 • 2023- 23 czerwca- koniec roku szkolne