BYDGOSKIE DNI PROFILAKTYKI

BYDGOSKIE DNI PROFILAKTYKI

Z wielką radością informujemy, że 5 czerwca 2024 roku odbyła się uroczysta inauguracja Bydgoskich Dni Profilaktyki w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy. Organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia byli Dyrektor SP 37 Marek Dobucki oraz Dyrektor ZSM nr 1 Ewa Ankiewicz-Jasińska, wspierani przez Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Profilaktyki „SYMPATYCY”.

W inauguracji wzięło udział ponad 130 uczniów i nauczycieli z różnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Bydgoszczy, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Bydgoski Kurator Oświaty.

Z okazji tych działań została wydana publikacja „Bydgoskie Dni Profilaktyki”.

Podczas uroczystości mogliśmy wysłuchać inspirujących prelekcji. Tomasz Trawiński z Fundacji InterDan Academy, który opowiedział o skutecznej komunikacji, natomiast Anna Czempińska ( psycholog SP37) przybliżyła tematykę profilaktyki zdrowia psychicznego, prof.

W podsumowaniu prof. dr hab. Maria Deptuła wyraziła duże uznanie dla podjętych działań.

Nasza szkoła miała zaszczyt prowadzić trzy interesujące warsztaty dla uczniów i nauczycieli:
- Pani Danuta Madziar i pani Alina Rapacka wraz z uczniem Jaroslavem zademonstrowali fascynujące pokazy wirtualnego laboratorium oraz atlasu anatomicznego człowieka przy użyciu Emipiriusza,
- Pani Katarzyna Domek i pan Kamil Tydryszewski wraz z uczniami: Sofią, Oliwierem, Maciejem zaprezentowali  nowatorskie pokazy dronów,
- Pani Anna Czempińska poprowadziła twórcze warsztaty arteterapii pt. "Kreatywna moc pouringu" wraz z uczniami:  Julią, Anastazją i Laurą.

 Szczególne podziękowania należą się naszym uczniom: Natalii,  Natalii, Adamowi, Karolinie, Arturowi, którzy pod opieką pani Dagmary Owsianik aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu, wnosząc swój entuzjazm i zaangażowanie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom oraz organizatorom za współtworzenie tego niezapomnianego wydarzenia.

 

Opracowanie

Ann Czempińska