Edu(R)ewolucja

Projekt „Edu(R)Ewolucja” to bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów bydgoskich szkół podstawowych i średnich. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.