Egzamin PRÓBNY ósmoklasisty - 2023/2024 -23.01-25.01.2024

UWAGA!

PRÓBNE EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW w dniach 23-24-25.01.2024r.

WTOREK

23.01.2024

9.00 -11.15

Język polski

ŚRODA

24.01.2024

9.00-10.45

Matematyka

CZWARTEK

25.01.2024

9.00-10.45

Język angielski/język rosyjski

 

UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH PRZYCHODZĄ DO SZKOŁY O GODZINIE 8.45
WG HARMONOGRAMU:

  • PISZĄCY W SALI GIMNASTYCZNEJ       – WEJŚCIE GŁÓWNE
  • PISZĄCY NA I PIĘTRZE      –  WEJŚCIE GŁÓWNE.

WYKAZ UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH BĘDZIE  UMIESZCZONY NA DRZWIACH SAL,
W KTÓRYCH PISZĄ EGZAMIN ORAZ PODANY PRZEZ WYCHOWAWCÓW.

UCZNIOWIE PISZĄ EGZAMINY:

- WE WTOREK DO GODZ.11.15,

- W ŚRODĘ DO GODZ. 10.45,

- W CZWARTEK DO GODZ.10.45.

PO ZAKOŃCZONEJ PRACY Z ZESTAWEM EGZAMINACYJNYM UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH  WRACAJĄ NA LEKCJE WEDŁUG PLANU. JEŻELI ZAKOŃCZYLI PRACĘ Z ZESTAWAMI EGZAMINACYJNYMI  WCZEŚNIEJ IDĄ DO SALI 211, GDZIE OPIEKĘ NAD NIMI PEŁNI P.PSYCHOLOG.

UCZNIOWIE KLAS 1-3 i ODDZIAŁU „0”  MAJĄ LEKCJE WG DOTYCHCZASOWEGO PLANU.

UCZNIOWIE KLAS 4 – 7 MAJĄ LEKCJE WG DOTYCHCZASOWEGO PLANU OD GODZINY:

WTOREK  11.40,

ŚRODA i CZWARTEK  10.45.