Festiwal kultur

Opublikowano: 2023-11-27 17:23, Numer artykułu: 75467 , Autor: D.Wojtysiak

W gali projektu zatytułowanego "Festiwal kultur - konfrontacje poetycko-muzyczne inspirowane kulturą romską i ukraińską" wystąpiły dzieci z bydgoskich szkół. Recytowały utwory Papuszy zarówno w języku polskim jak i po romsku. Były również wiersze i piosenki w języku ukraińskim. Na zakończenie nasz oddział przygotowawczy brawurowo wykonał utwór muzyczny, poruszając całą widownię. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Pełnomocnik Wojewody do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych Pan Dariusz Zagrabski, starszy wizytator Kujawsko- Pomorskiego Kuratorium Oświaty Pani Ewa Jaśkowska, kierownik działu praktyk UKW Pani dr Maria Sobieszczyk, przewodnicząca Rady Osiedla Bocianowo-Śródmieście Stare Miasto Pani Teresa Krzycka.