1% podatku dla SP 37

Opublikowano: 2022-01-10 22:04, Numer artykułu: 36299 , Autor: A.Kaźmierczak
WZÓR POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA RUBRYK PIT-37 DOTYCZĄCYCH ODPISU 1%

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

dla SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 37 w Bydgoszczy

ZA POŚREDNICTWEM TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE organizacji pożytku

publicznego KRS 0000121592.

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą, abyście skorzystali z prawa przekazania odpisu w wysokości 1% rocznego podatku i wspólnie pomogli wyposażyć naszą szkołę w pomoce dydaktyczne.

W tym roku chcielibyśmy kupić ROLETY NA OKNA DO SAL LEKCYJNYCH od strony południowej.

 

Chcąc przekazać 1% podatku na pomoc Szkole Podstawowej nr 37 im. H. Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, należy wpisać:

w części ,,K”:

-                  w rubryce 132 nr KRS - 0000121592 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

-                  w rubryce 133 kwotę odpisu 1,5% od podatku; w części ,,L”:

-                  w rubryce 134 nazwę i adres: Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Gdańska 122,
85-021 BYDGOSZCZ, której chcemy przekazać odpis 1% podatku.

Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla naszej Szkoły.

-                  w rubryce 135 podatnik w kwadracie stawia X.

 

W związku ze zmianą od 01 stycznia 2019r ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2159) informujemy, że:

  1.  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) będzie wypełniać za podatnika roczne zeznanie podatkowe (PIT 37) na podstawie informacji otrzymanych od płatników zaliczek podatku dochodowego tj. zakładów pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  2.  Z wypełnionym przez Krajową Administrację Skarbową zeznaniem (PIT 37) każdy podatnik będzie mógł się zapoznać na Portalu podatkowym od dnia 15 lutego do 30 kwietnia 2020 roku. Logowanie na Portal podatkowy odbywać się będzie na podstawie nr PESEL oraz kwoty przychodu za rok 2018.
  3.  Po zalogowaniu się podatnik będzie mógł wprowadzić zmiany w sporządzonym przez Krajową Administrację Skarbową zeznaniu rocznym (PIT 37) w zakresie:
  •  wspólnego rozliczenia się małżonków,
  •  poniesionych kosztów uzyskania przychodów,
  •  poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne,
  •  ulgi na dzieci,
  •  przekazania kwoty w wysokości 1,5% podatku na zakup rolet do sal sekcyjnych w naszej Szkole.

 

Wszystkim ofiarodawcom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA OKAZANĄ POMOC i przekazujemy podstawowe dane adresowe naszej Szkoły i Towarzystwa, za pośrednictwem którego otrzymamy przekazane środki:

 

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi

85-021 Bydgoszcz, ul. Gdańska 122, tel. 52-322 53 45

e-mail: sp37@bydgoszcz.edu.pl

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

numer KRS 0000121592

87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 10, tel. 56-622 37 85

e-mail: tsps@edukacja.torun.com.pl

Szczegółowe informacje w serwisie: http://www.edukacja.torun.com.pl/