Strefa Ucznia

 

Drodzy uczniowie,

zachęcam Was do zapoznania się z informacjami, które są dla Was przydatne w trakcie nauki. 

  • Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w szkole i w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teart, centra handlowe);
  • Odpowiedniuo wykorzystajcie czas nauki i czas naiki zdalnej. Przeczytajcie ulibioną książkę, spróbujcu=ie uzupełnić swoje wiadomości, kozwijajcie swoje kompetencje. Skorzystajcie przy tym z darmowej platformy e podręczniki .pl i materiałów rekomendowanych przez Waszych nauczycieli;
  • Sprawdzajcie informacje na e-dzienniku, w aplikacji Teams, na Waszych e-mailach - nauczyciele przesyłają Wam materiały do nauki;
  • Przestrzegajcie zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

Serdecznie pozdrawiam
Dyrektor